Gemeente Olen

Jeugdraad

De jeugdraad streeft naar een kindvriendelijk Olen. De raad kijkt toe op het behoud, de verbetering en uitwerking van een integraal jeugdbeleid, als rode draad doorheen al de sectoren en in het belang van alle kinderen en jongeren van de gemeente. 

De jeugdraad :

 • geeft advies over alle beleidsitems over kinderen en jongeren.
 • brengt overleg en uitwisseling tot stand tussen jeugdverenigingen.
 • organiseert indien gewenst thematische participatie zoals bevragingen, denkavonden of informatiemomenten.
 • neemt via afvaardiging deel aan de vrijetijdsraad.

 

Voor wie

 • Je bent minstens 16 jaar.
 • Je hebt voeling, interesse en expertise met de beleidsitems over kinderen en jongeren.
 • Je woont in Olen of neemt een engagement op in een Olense erkende jeugdvereniging.
 • Je kan en durft met een brede en kindvriendelijke blik naar het Olens beleid kijken.
 • Je hebt geen politiek mandaat bij de gemeente of het OCMW.

Voorwaarden

De jeugdraad is pluralistisch samengesteld en bestaat uit ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht.

De jeugdraad is samengesteld uit minimaal vier en maximaal twaalf effectieve leden. De effectieve leden zijn: 

 • twee vertegenwoordigers per Olense jeugdvereniging
 • onafhankelijke jeugd

Procedure

Heb jij zin om lid te worden van de jeugdraad? Vul dan het e-loket in of mail het kandidaatsformulier naar vrije.tijd@olen.be.

Regelgeving

Het huishoudelijk reglement bevat al de belangrijke afspraken over de werking van de jeugdraad.

Meer info

Je komt minimaal twee keer per jaar samen.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP