Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Jeugdraad

De jeugdraad streeft naar een kindvriendelijk Olen. De raad kijkt toe op het behoud, de verbetering en uitwerking van een integraal jeugdbeleid, als rode draad doorheen al de sectoren en in het belang van alle kinderen en jongeren van de gemeente. 

De jeugdraad :

 • geeft advies over alle beleidsitems over kinderen en jongeren.
 • brengt overleg en uitwisseling tot stand tussen jeugdverenigingen.
 • organiseert indien gewenst thematische participatie zoals bevragingen, denkavonden of informatiemomenten.
 • neemt via afvaardiging deel aan de vrijetijdsraad.

Voor wie

 • Je bent minstens 16 jaar.
 • Je hebt voeling, interesse en expertise met de beleidsitems over kinderen en jongeren.
 • Je woont in Olen of neemt een engagement op in een Olense erkende jeugdvereniging.
 • Je kan en durft met een brede en kindvriendelijke blik naar het Olens beleid kijken.
 • Je hebt geen politiek mandaat bij de gemeente of het OCMW.

Herken jij jezelf in dit profiel en heb je zin om lid te worden? Vul dan het e-loket in of mail het kandidaatsformulier naar vrije.tijd@olen.be.

Voorwaarden

De jeugdraad is pluralistisch samengesteld en bestaat uit ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht.

De jeugdraad is samengesteld uit minimaal vier en maximaal twaalf effectieve leden. De effectieve leden zijn: 

 • twee vertegenwoordigers per Olense jeugdvereniging
 • onafhankelijke jeugd

Leden jeugdraad

 • Rino Helsen (Jeugd Rode Kruis Olen)
 • Kobe Verbinnen (Chiro Achter-Olen)
 • Rik Gebruers en Lore Thys (Chiro Olen-Centrum)
 • Zeno Van Gorp en Han Leysen (jeugdhuis Kapao)
 • Annelies Gebruers (Speelplein Olefant)
 • Saar Luyckx (Tejaterbende Oeps!)

Er zijn nog zes plaatsen vrij in de jeugdraad.

Regelgeving

Het huishoudelijk reglement bevat al de belangrijke afspraken over de werking van de jeugdraad.

Meer info

Je komt minimaal twee keer per jaar samen.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP