Gemeente Olen

55+-raad

De 55+-raad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende seniorenverenigingen uit de gemeente en individuele 55-plussers. Tijdens hun vergaderingen bespreken zij zaken die medioren en senioren aanbelangen en geven hierover advies aan het gemeentebestuur. Verder organiseren zij jaarlijks een seniorendag en zetten ze tijdens de donkere wintermaanden een kerstactie op voor de Olense senioren.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP