Gemeente Olen

Sociale huurwoningen

Als je een sociale woning in Olen wil huren, moet je je kandidaat stellen bij de sociale huisvestingsmaatschappij De Heibloem. Als je voldoet aan een aantal voorwaarden kom je in de meeste gevallen op een wachtlijst terecht. Zodra een huurwoning beschikbaar is, zal de huisvestingsmaatschappij onderzoeken wie hiervoor in aanmerking komt. De inschrijvings- en toewijzingsvoorwaarden kan je hieronder downloaden.

Lokaal toewijzingsreglement

Dankzij het lokaal toewijzingsreglement dat de gemeente goedkeurde, zijn een veertigtal woningen voorbestemd voor de doelgroep ouderen. Als deze woningen vrijkomen, zullen ze aangeboden worden aan 65-plussers op de wachtlijst.

Daarnaast maakt het reglement het mogelijk om een huurwoning bij voorkeur aan te bieden aan Olenaars of mensen die een aantal jaar in Olen gewoond hebben. Ook bepaalde mantelzorgers of zorgontvangers krijgen hierdoor voorrang als ze een woning van De Heibloem willen huren.

Openingsuren & contact

sociale huisvestingsmaatschappij De Heibloem

LCP