Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Groenestroomcertificaten

Als eigenaar van zonnepanelen krijg je van de VREG een groenestroomcertificaat voor een bepaalde hoeveelheid opgewekte elektriciteit. Voor installaties tot 10 kW is dan 4348 kWh nodig om één certificaat te krijgen.

De netbeheerder koopt deze groenestroomcertificaten op aan een gegarandeerde minimumprijs als de zonnepanelen op zijn net zijn aangesloten.

Voorwaarden

Wanneer je zonnepanelen op het dak van een woning plaatst kan je alleen groenestroomcertificaten krijgen wanneer je dak of zoldervloer voldoende geïsoleerd is. Dit betekent dat de warmteweerstand (Rd) van je volledige dak en/of zoldervloer ten minste3 m²K/W moet bedragen.

Nadat de zonnepanelen werden geplaatst en voordat ze worden opgestart, is een AREI-keuring nodig.

Procedure

Je doet je aanvraag bij VREG.

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP