Gemeente Olen

Premies netbeheerder volgens energieprestatiepeil (E-peil)

Voor woningen met een voldoende laag E-peil voorziet de netbeheerder premies.

Het energieprestatiepeil (E-peil) is een maat voor het energieverbruik van je woning en de vaste installaties ervan. Het E-peil van je nieuwbouwwoning staat vermeld op het energieprestatiecertificaat, dat sinds 1 januari 2006 verplicht is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger je woning.

  • Voor bouwaanvragen die dateren van voor 1 januari 2010 krijg je enkel een premie bij een E-peil van 80 of lager.
  • Voor bouwaanvragen die dateren vanaf 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011 krijg je een premie bij een E-piel van 60 of lager.
  • Voor bouwvergunningen aangevraagd tussen 1 januari 2012 en 31 december 2013 krijg je een premie bij een E-peil van 50 of lager.
  • Voor bouwvergunningen aangevraagd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 krijg je enkel een premie bij een E-peil van 40 of lager.
  • Voor bouwaanvragen in 2015 krijg je enkel een premie bij een E-peil van 30 of lager.

Van 2016 tot 2021 wordt het verplichte E-peil stapsgewijs aangescherpt: E50  in 2016, E40 in 2018 en E35 in 2020. Wie voorloopt op de eisen, komt in aanmerking voor een premie.

Alle voorwaarden en aanvraagformulieren vind je terug op de website van Eandis.

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
mens.ruimte@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP