Gemeente Olen

EnergieK, goedkope energielening Kempen

Goedkope lening op afbetaling voor energiebesparende maatregelen in particuliere woningen, aan 2 of 0%, duurtijd maximaal 5 jaar, maximaal krediet 10.000 euro, minimaal krediet 1.250 euro.

Voor wie

Voor eigenaars of huurders of verhuurders die energiebesparende maatregelen uitvoeren aan hun woning. De werken waarvoor je mag lenen zijn:

 • vervangen oude stookketel door een condensatieketel;
 • plaatsen geothermische warmtepomp;
 • vervangen oude stookketel door een stookketel op hout met automatische voeding;
 • micro-warmtekrachtkoppeling (mag gewist worden, want wordt nog niet gedaan);
 • plaatsing hoogrendementsbeglazing;
 • investering in dak-/muur-/vloerisolatie;
 • plaatsing thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdinschakeling;
 • energie-audit van de woning (mag gewist worden, want wordt niet echt gedaan);
 • installatie van een zonneboiler.

Procedure

 • Kandidaat-kredietnemer bezorgt het volledige dossier aan IOK per post of via afgifte tegen een ontvangstbewijs aan de balie
 • Als dossier onvolledig is, wordt aanvrager hiervan op de hoogte gebracht.
 • IOK zal enkele weken na het indienen van het volledige kredietaanvraagdossier de beslissing in het dossier aan de aanvrager meedelen (gemiddelde wachttijd 1,5 maand). Daarna gebeurt de akte-ondertekening, uitbetaling na facturatie, aflossing na laatste uitbetaling.
 • Facturen opgemaakt vooraf aan goedkeuring worden niet uitbetaald! (dus uitvoering vooraf mag, facturatie NIET)

Wat meebrengen

 • ingevuld aanvraagformulier
 • kopie identiteitskaart van de ontleners (recto verso)
 • klever mutualiteit
 • kopie offerte voor de uit te voeren werken (met detail)
 • kopie loonfiche van de ontlener(s) van de laatste 3 maanden of meest recente pensioenfiche of uitkeringen te bewijzen aan de hand van de bankuittreksels van laatste 3 maanden
 • kopie van uw meest recente aanslagbiljet personenbelasting en indien u samenwoont, dat van uw partner
 • meest recente eindafrekening elektriciteit
 • meest recente eindafrekening aardgas (indien u verwarmt met aardgas)
 • de facturen over de laatste 12 maanden voor stookolie (indien u verwarmt met stookolie)
 • rapport energiescan (als u de voorbije 5 jaar een energiescan via de Energiesnoeiers liet uitvoeren).

Voor wie tot de bijzondere doelgroep behoort (dan 0%):

 • attest ziekteverzekering (indien van toepassing)
 • attest schuldbemiddeling (indien van toepassing)
 • attest OCMW-begeleiding (indien van toepassing)

 Voor huurders/verhuurders:

 • kopie huurovereenkomst
 • bijkomend schriftelijk akkoord gericht op een win-winsituatie voor zowel huurder als eigenaar

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
mens.ruimte@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers

Bekijk ook

LCP