Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Premie voor woningaanpassingen en meegroeiwonen

Deze gemeentelijke premie stimuleert je om je woning aan te passen zodat je langer kan thuis wonen of om aangepast te bouwen (meegroeiwonen). De aanpassingswerken moeten voldoen aan de technische fiche als bijlage gevoegd bij het reglement.

Voorbeelden van aanpassingswerken zijn:

 • verlagen van de hoge opstap aan de voordeur
 • aanbrengen van een antisliplaag in de badkamer
 • vervangen van het bad door een douche
 • plaatsen van beugels naast het toilet

Aanpasbaar bouwen betekent dat een woning zodanig ontworpen wordt dat ze mee kan evolueren met de behoeften van de bewoners. Indien nodig kan je de woning vroeg of laat met minimale kosten aanpassen aan jouw veranderende situatie (kinderen, handicap, beperkte mobiliteit,...).

Voorwaarden

 • inkomen
 • kadastraal inkomen dat lager dan 1.300 euro is
 • eigenaar: één woning in exclusieve volle eigendom (of verhuring aan sociaal verhuurkantoor)
 • huurder: mits toestemming eigenaar
 • Minimaal één toegang tot woning moet drempelloos zijn of drempelloos worden gemaakt.
 • De kamer met werken staat in verbinding met de drempelloze buitendeur en bevindt zich op hetzelfde niveau.
 • nieuwbouw: perceelsoppervlakte maximaal 850 m² en bouwvolume maximaal 1.000 m³

Procedure

 • Je dient je aanvraagformulier minstens vijfenveertig dagen voor de aanvang van de werken in. Voeg, indien nodig, de stedenbouwkundige vergunning toe.
 • Je krijgt een ontvangstbewijs van Omgeving.
 • Een medewerker van Omgeving of van het adviesbureau (meegroeiwoning) voert een onderzoek uit ter plaatse om na te gaan of je voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen van de premie.
 • Je voert de werken uit.
 • Je bezorgt kopies van de facturen en foto's van de aanpassingen aan Omgeving.
 • De uitbetaling volgt binnen de vijfenveertig (meegroeiwoning) of zestig (aanpassingswerken) dagen na het indienen van de facturen en bewijzen.

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP