Gemeente Olen

Verlaagd btw-tarief renovatie woningen ouder dan 5 jaar

Voor nieuwbouwwoningen is een btw-tarief van 21 % van toepassing. Een woning renoveren kan aan een btw-tarief van 6 % (woningen vanaf 5 jaar oud). Deze maatregel is ook interessant voor deze energiebesparende maatregelen: plaatsing van isolatie, zonneboiler, fotovoltaïsche zonnepanelen en vervangen van centraleverwarmingsketel.

Voorwaarden

Deze fiscaal voordelige maatregel geldt voor renovatie- en herstellingswerken van een privéwoning, op voorwaarde dat:

 • die uitsluitend wordt gebruikt als privéwoning (of slechts een bijkomstig gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen)
 • die minstens 5 jaar geleden voor het eerst in gebruik werd genomen
 • de werken rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd worden
 • de renovatiewerken werken zijn die betrekking hebben op de woning zelf en die voldoen aan de voorwaarden
 • je mag je woning omvormen, renoveren, verbeteren, herstellen en onderhouden.
 • een oude woning volledig afbreken en herbouwen of alleen enkele muren behouden kan niet. Reinigingswerken, zoals het schoonmaken van ramen, zijn ook uitgesloten.
 • het moet gaan om een private woning. Kantoorgebouwen en winkels komen niet in aanmerking.
 • je moet de werken laten uitvoeren door een geregistreerd aannemer.
 • je moet je aannemer een attest afleveren waarin je verklaart dat de woning ouder is dan 5 jaar en dat ze voor private doeleinden zal gebruikt worden.

Procedure

 • Je vraagt aan de aannemer een factuur dat, naast de voor elke factuur verplichte vermeldingen, de elementen die de toepassing van het verlaagd tarief van 6 % rechtvaardigen, vermeldt.
 • Hiertoe bezorg je de aannemer een door jezelf ondertekend attest (onder welke vorm dan ook), dat de noodzakelijke inlichtingen bevat (privéwoning ten minste 5 jaar in gebruik genomen).Dat attest kan worden aangehecht aan het dubbel van de factuur, dat door de aannemer wordt bewaard.

Wat meebrengen

 • belastingsaangifte indien je meer informatie wilt over het invullen;
 • facturen aannemer.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers

Bekijk ook

LCP