Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Verlaagd btw-tarief renovatie woningen ouder dan 5 jaar

Voor nieuwbouwwoningen is een btw-tarief van 21 % van toepassing. Een woning renoveren kan aan een btw-tarief van 6 % (woningen vanaf 5 jaar oud). Deze maatregel is ook interessant voor deze energiebesparende maatregelen: plaatsing van isolatie, zonneboiler, fotovoltaïsche zonnepanelen en vervangen van centraleverwarmingsketel.

Voorwaarden

Deze fiscaal voordelige maatregel geldt voor renovatie- en herstellingswerken van een privéwoning, op voorwaarde dat:

 • die uitsluitend wordt gebruikt als privéwoning (of slechts een bijkomstig gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen)
 • die minstens 5 jaar geleden voor het eerst in gebruik werd genomen
 • de werken rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd worden
 • de renovatiewerken werken zijn die betrekking hebben op de woning zelf en die voldoen aan de voorwaarden
 • je mag je woning omvormen, renoveren, verbeteren, herstellen en onderhouden.
 • een oude woning volledig afbreken en herbouwen of alleen enkele muren behouden kan niet. Reinigingswerken, zoals het schoonmaken van ramen, zijn ook uitgesloten.
 • het moet gaan om een private woning. Kantoorgebouwen en winkels komen niet in aanmerking.
 • je moet de werken laten uitvoeren door een geregistreerd aannemer.
 • je moet je aannemer een attest afleveren waarin je verklaart dat de woning ouder is dan 5 jaar en dat ze voor private doeleinden zal gebruikt worden.

Procedure

 • Je vraagt aan de aannemer een factuur dat, naast de voor elke factuur verplichte vermeldingen, de elementen die de toepassing van het verlaagd tarief van 6 % rechtvaardigen, vermeldt.
 • Hiertoe bezorg je de aannemer een door jezelf ondertekend attest (onder welke vorm dan ook), dat de noodzakelijke inlichtingen bevat (privéwoning ten minste 5 jaar in gebruik genomen).Dat attest kan worden aangehecht aan het dubbel van de factuur, dat door de aannemer wordt bewaard.

Wat meebrengen

 • belastingsaangifte indien je meer informatie wilt over het invullen;
 • facturen aannemer.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers

Bekijk ook

LCP