Gemeente Olen

Woningonderzoek

Elke woning moet voldoen aan een aantal minimale normen zoals opgenomen in de Vlaamse Wooncode. Wie denkt dat zijn woning niet voldoet aan deze minimale normen, kan een woningonderzoek aanvragen. Aan de hand van een technisch verslag wordt bepaald of de woning voldoet aan de minimale normen.

Voor wie

Iedereen kan een woningonderzoek aanvragen. In de praktijk zullen vooral huurders dit aanvragen.

Procedure

Mens en Ruimte voert een vooronderzoek uit. Indien nodig wordt het agentschap Wonen-Vlaanderen ingeschakeld om over te gaan tot een woningonderzoek.

Regelgeving

Vlaamse Wooncode en Kamerdecreet (+ Integratiedecreet)

Wat meebrengen

Bij voorkeur:

  • foto’s van de gebreken
  • brief aan de eigenaar waarin de gebreken werden gemeld

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

Bekijk ook

LCP