Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Woningonderzoek

Elke woning moet voldoen aan een aantal minimale normen zoals opgenomen in de Vlaamse Wooncode. Wie denkt dat zijn woning niet voldoet aan deze minimale normen, kan een woningonderzoek aanvragen. Aan de hand van een technisch verslag wordt bepaald of de woning voldoet aan de minimale normen.

Voor wie

Iedereen kan een woningonderzoek aanvragen. In de praktijk zullen vooral huurders dit aanvragen.

Procedure

Omgeving voert een vooronderzoek uit. Indien nodig wordt het agentschap Wonen-Vlaanderen ingeschakeld om over te gaan tot een woningonderzoek.

Regelgeving

Vlaamse Wooncode en Kamerdecreet (+ Integratiedecreet)

Wat meebrengen

Bij voorkeur:

  • foto’s van de gebreken
  • brief aan de eigenaar waarin de gebreken werden gemeld
LCP