Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Vlaamse verbeteringspremie

De verbeteringspremie kan toegekend worden als er verbeteringswerkzaamheden uitgevoerd werden aan de woning of al de woning verbouwd werd om overbewoning te verhelpen.

De verbeteringspremie kan aangevraagd worden voor verbeteringswerkzaamheden aan een woning die minstens 25 jaar oud is. Dit voor werken aan het dak, het buitenschrijnwerk, de gevel, de sanitaire of de elektrische huisinstallatie, ter verhelping van muurvocht, ter voorkoming van co-vergiftiging, voor het vergroten of herbouwen van woon-, kook- of slaapvertrekken, …

Voor wie

De verbeteringspremie kan aangevraagd worden door de bewoner of de verhuurder van een woning.

De bewoner is de particulier die de door hem verbeterde woning op de aanvraagdatum bewoont op grond van een zakelijk recht, of op grond van een huurovereenkomst met betrekking tot een hoofdverblijfplaats waarvan de duur meer dan 3 jaar bedraagt.

De verhuurder is de natuurlijke persoon die eigenaar-verhuurder is van de woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend, en die een huurovereenkomst heeft afgesloten met een sociaal verhuurkantoor voor de duur van minstens 9 jaar.

Voorwaarden

De aanvrager van de verbeteringspremie moet voldoen aan een aantal voorwaarden qua inkomen (Er wordt gekeken naar het belastbaar inkomen van de bewoner van het 3de jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Voor premies die worden aangevraagd in 2015 wordt dus het belastbaar inkomen van 2012 in aanmerking genomen), woning, eigendom, …

Alle voorwaarden vind je terug op de website Wonen Vlaanderen.

 

Procedure

De verbeteringspremie wordt berekend aan de hand van ingediende facturen van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 1 jaar.

Per bouwonderdeel waarop de verbeteringswerkzaamheden betrekking hebben, is een vast premiebedrag voorzien. Je moet facturen kunnen voorleggen voor een bedrag (inclusief btw) dat minstens het dubbele is van de premie. De vaste premiebedragen per bouwonderdeel kan u hier raadplegen. Bijvoorbeeld: als je facturen voorlegt voor dakwerken, moet het factuurbedrag inclusief btw hiervan minstens 2.500 euro bedragen aangezien de premie voor dat onderdeel 1.250 euro bedraagt.

Als het gaat om verbouwingswerkzaamheden om overbewoning op te lossen, geldt dat voor minstens 1.200 euro (inclusief btw) aan facturen moet kunnen voorgelegd worden.

Wat meebrengen

  • Aanslagbiljet belastingen van 3 jaar geleden, dus inkomstenjaar 2012 – aanslagjaar 2013 (voor premieaanvragen in 2015)
  • Oplijsting werken (offertes/facturen)

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP