Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen

Premie voor 65-plussers die geconfronteerd worden met de fysieke ongemakken van het ouder worden en daarom aanpassingswerkzaamheden uitvoeren aan de woning OF als je je woning aanpast aan de fysieke gesteldheid van een inwonend bejaard gezinslid (65-plusser).

Werkzaamheden: Traplift, badkameraanpassing (bijvoorbeeld bad ombouwen tot inloopdouche), bouwen van een tweede badkamer op het gelijkvloers, slaapkamer naar het gelijkvloers verhuizen, hellingen wegwerken, verbreden van deuren/gangen, aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen, automatiseren van deuren/garagepoort/rolluiken,...

Voor wie

De aanpassingspremie kan aangevraagd worden door de bewoner of de verhuurder van een woning.

De bewoner is de particulier die de door hem verbeterde woning op de aanvraagdatum bewoont op grond van een zakelijk recht, of op grond van een huurovereenkomst met betrekking tot een hoofdverblijfplaats waarvan de duur meer dan drie jaar bedraagt.

De verhuurder is de natuurlijke persoon die eigenaar-verhuurder is van de woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend, en die een huurovereenkomst heeft afgesloten met een sociaal verhuurkantoor voor de duur van minstens negen jaar.

De bewoner of verhuurder moet niet noodzakelijk bejaard zijn. Als bewoner of verhuurder kan u namelijk ook de aanvraag indienen voor een bejaarde persoon die bij u inwoont.

De aanpassingspremie geldt specifiek voor bejaarde personen (65+), zowel met als zonder handicap. Personen die niet bejaard zijn, komen niet in aanmerking. Wie niet bejaard is, maar wel erkend is als persoon met een handicap, kan voor ondersteuning eventueel terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Voorwaarden

De premie bedraagt 50% van het bedrag van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen. Je krijgt maximaal 1.250 euro en minimaal 600 euro.

Er wordt gekeken naar het belastbaar inkomen van de bewoner van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Voor aanpassingspremies die worden aangevraagd in 2015 wordt dus het belastbaar inkomen van 2012 in aanmerking genomen.

Alle informatie met betrekking tot voorwaarden vind je op de site van Wonen Vlaanderen.

Procedure

Je moet voor minstens 1.200 euro aan facturen (inclusief btw) kunnen voorleggen. De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 1 jaar.

Huur je? Dan moet je eerst de verhuurder om toestemming vragen.

Wat meebrengen

  • Aanslagbiljet belastingen van 3 jaar geleden, dus inkomstenjaar 2012 – aanslagjaar 2013 (voor premieaanvragen in 2015)
  • Oplijsting werken (offertes/facturen)
LCP