Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Terugbetaling individueel advies voor toegankelijkheid woning – begeleiding van de aanpassingswerken

Mensen met een handicap en oudere mensen goed laten adviseren en begeleiden bij het aanpassen van hun private woonomgeving. Naargelang de aard van de vraag en de vereiste aanpassingen, verwijst het provinciebestuur door naar gespecialiseerde diensten individueel woningadvies.

De provincie Antwerpen heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vzw Landelijke Thuiszorg-woningaanpassing (Leuven-Wijgmaal).

Naast het advies kan tevens de begeleiding van de werken door vzw Landelijke Thuiszorg gesubsidieerd worden. Beide ondersteuningsmaatregelen kunnen samen of apart aangevraagd worden.

De provincie Antwerpen komt tegemoet in de betaling van de advies- en begeleidingskosten. De aanvrager betaalt 87 euro per dossier aan het adviesbureau. De provincie Antwerpen betaalt het resterende bedrag met een maximum van 533 euro voor een advies- of begeleidingsdossier. Wanneer beide ondersteuningsmaatregelen samen aangevraagd worden, komt de provincie Antwerpen tussen voor maximaal 1.153 euro.

Voor wie

Voor ouderen en gehandicapten die grondige verbouwingswerken in de woning moeten laten uitvoeren ten gevolge van handicap of ziekte.

Zij kunnen een aanvraag voor gespecialiseerd advies en begeleiding van de individuele woningaanpassing indienen.

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP