Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs

Als je verhuist van een ‘slechte’ onbewoonbaar verklaarde of niet-aangepaste woning naar een ‘goede’, aangepaste woning en je voldoet aan de inkomensvoorwaarden én bezit geen eigen woning, kom je in aanmerking voor een Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs.

Voorwaarden

Ook als je verhuist van een private huurwoning naar een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor, kan u de tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen. Als je verhuist naar een sociale huurwoning verhuurd via een sociale huisvestingsmaatschappij, kom je niet in aanmerking.

Voor aanvragen in 2013 mag de som van het aan de personenbelasting inkomen, alsook van de niet-belastbare vervangingsinkomsten van de huurder en van de inwonende gezinsleden, niet meer bedragen dan 16.720 euro.

Er wordt gekeken naar het inkomen van het 3de  jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum.Voor een tegemoetkoming in de huurprijs die wordt aangevraagd in 2013 wordt dus het inkomen van 2010 in aanmerking genomen. Er kunnen geen uitzonderingen gemaakt worden op deze voorwaarde. Ligt je inkomen van 2010 bijvoorbeeld boven het maximum maar dat van 2011 of een recenter jaar eronder, dan zal er toch met het inkomen van 2010 rekening gehouden worden.

Per persoon ten laste op de aanvraagdatum in 2013 mag je je inkomen met 1.500 euro verminderen.

Procedure

Je vraagt de tegemoetkoming in de huurprijs best aan bij Wonen-Vlaanderen voordat je naar je nieuwe huurwoning verhuist. Dit is vooral belangrijk als je vindt dat de woning die je wenst te verlaten, ernstige gebreken heeft. In het geval van ernstige gebreken is het cruciaal dat de onderzoeker alles ter plaatse kan vaststellen op het ogenblik dat je nog in deze woning verblijft.

Nadat je je aanvraag hebt ingediend, zal het agentschap Wonen-Vlaanderen nagaan of alle noodzakelijke documenten aanwezig zijn, en of je aanvraag dus volledig is. Als je aanvraag onvolledig is, dan zal Wonen-Vlaanderen de ontbrekende documenten opvragen.

 Vanaf de datum dat je dossier volledig is, heeft Wonen-Vlaanderen maximaal 3 maanden de tijd om een beslissing te nemen. Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als je niet akkoord gaat met de beslissing, kan je beroep aantekenen.

Wat meebrengen

  • aanslagbiljet belastingen van 3 jaar geleden, dus inkomstenjaar 2010 – aanslagjaar 2011;
  • besluit van ongeschikt/onbewoonbaarheid.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
(langskomen kan enkel op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP