Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Woonrecht in weekendverblijven - declaratief attest

Bewoners van een weekendverblijf kunnen onder bepaalde voorwaarden een woonrecht krijgen om in hun weekendverblijf te blijven wonen tot de inwerkingtreding van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat een oplossing biedt aan hun huisvestingssituatie.

Voor wie

Permanente bewoners van weekendverblijven.

Voorwaarden

Er moet aan elk van volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • het weekendverblijf moet hoofdzakelijk vergund zijn (dat wil zeggen ten minste 90% van het bruto-bouwvolume);
  • het weekendverblijf heeft een maximaal bouwvolume van 300 m³;
  • het weekendverblijf voldoet aan veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode;
  • het weekendverblijf is niet gelegen in natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat;
  • de bewoner woonde (hoofdverblijfplaats) op 31 augustus 2009 al minstens 1 jaar in het weekendverblijf, zoals blijkt uit een voorlopige of definitieve inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente;
  • de bewoner heeft geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik.

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP