Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Woonrecht in weekendverblijven - declaratief attest

Bewoners van een weekendverblijf kunnen onder bepaalde voorwaarden een woonrecht krijgen om in hun weekendverblijf te blijven wonen tot de inwerkingtreding van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat een oplossing biedt aan hun huisvestingssituatie.

Voor wie

Permanente bewoners van weekendverblijven.

Voorwaarden

Er moet aan elk van volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • het weekendverblijf moet hoofdzakelijk vergund zijn (dat wil zeggen ten minste 90% van het bruto-bouwvolume);
  • het weekendverblijf heeft een maximaal bouwvolume van 300 m³;
  • het weekendverblijf voldoet aan veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode;
  • het weekendverblijf is niet gelegen in natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat;
  • de bewoner woonde (hoofdverblijfplaats) op 31 augustus 2009 al minstens 1 jaar in het weekendverblijf, zoals blijkt uit een voorlopige of definitieve inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente;
  • de bewoner heeft geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
(langskomen kan enkel op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP