Gemeente Olen

Fiscaal voordeel van een hypothecaire lening

Fiscale aftrek voor enige en eigen woning

Voorwaarden

Opdat de interesten en kapitaalaflossingen van de door u gesloten lening recht kunnen geven op de nieuwe aftrek voor enige en eigen woning moet aan al de hierna vermelde voorwaarden zijn voldaan:

  • vanaf 1 januari 2005 zijn gesloten
  • gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving
  • aangegaan zijn bij een in de Europese Economische Ruimte gevestigde instelling
  • een looptijd van ten minste 10 jaar hebben
  • dienen om de enige en eigen woning te verwerven of te behouden

Procedure

  • Fiscaal attest wordt bezorgd door bank
  • Indienen bij belastingaangifte

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
mens.ruimte@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers

Bekijk ook

  • Gratis Verzekering gewaarborgd wonen
LCP