Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Stedenbouwkundige vergunning, melding en vrijstelling

Stedenbouwkundige vergunning

Je moet een stedenbouwkundige vergunning aanvragen voor:

  • het bouwen van een nieuwbouw
  • het verbouwen van een constructie
  • de afbraak van bestaande gebouwen
  • ...

Ook voor heel wat andere werken is een vergunning nodig:

  • het vellen van bomen
  • het plaatsen van reclameborden
  • het opsplitsen van je woning of het wijzigen van de functie
  • ...

Geen vergunning nodig

Voor een aantal kleine ingrepen op je huiskavel is onder voorwaarden geen vergunning meer nodig. Let wel: de voorschriften van verkavelingen en ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten nageleefd worden. Als de verkaveling het oprichten van bijgebouwen verbiedt, dan bestaat er ook geen mogelijkheid om een vrijgesteld bijgebouw te plaatsen.

Meldingplicht van werken

Voor een aantal ingrepen is de vergunningsplicht vervangen door de meldingsplicht. Je stelt nog steeds een dossier op maar de procedure die jouw dossier doorloopt is erg kort. Twintig dagen na het indienen van het meldingsdossier en zonder tegenbericht van het lokaal bestuur kan je al met de werken beginnen.

Informeer jezelf

Ga je bouwen, verbouwen of andere werken uitvoeren in Olen? Neem contact op met Omgeving. Zo ben je zeker dat je project kans op slagen heeft.

Meer info vind je in de brochure en in het reglement inzake de financiële waarborg naar aanleiding van vergunningsplichtige bouwwerken die je hieronder kan downloaden.

Dossierkosten

Om jouw vergunning of melding te beoordelen, wordt deze grondig onderzocht. Hiervoor worden bescheiden dossierkosten gevraagd via een factuur die jou achteraf wordt toegestuurd. De bedragen kan je raadplegen in het retritbutiereglement.

LCP