Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Stedenbouwkundige vergunning, melding en vrijstelling

Stedenbouwkundige vergunning

Je moet een stedenbouwkundige vergunning aanvragen voor:

  • het bouwen van een nieuwbouw
  • het verbouwen van een constructie
  • de afbraak van bestaande gebouwen
  • ...

Ook voor heel wat andere werken is een vergunning nodig:

  • het vellen van bomen
  • het plaatsen van reclameborden
  • het opsplitsen van je woning of het wijzigen van de functie
  • ...

Geen vergunning nodig

Voor een aantal kleine ingrepen op je huiskavel is onder voorwaarden geen vergunning meer nodig. Let wel: de voorschriften van verkavelingen en ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten nageleefd worden. Als de verkaveling het oprichten van bijgebouwen verbiedt, dan bestaat er ook geen mogelijkheid om een vrijgesteld bijgebouw te plaatsen.

Meldingplicht van werken

Voor een aantal ingrepen is de vergunningsplicht vervangen door de meldingsplicht. Je stelt nog steeds een dossier op maar de procedure die jouw dossier doorloopt is erg kort. Twintig dagen na het indienen van het meldingsdossier en zonder tegenbericht van het lokaal bestuur kan je al met de werken beginnen.

Informeer jezelf

Ga je bouwen, verbouwen of andere werken uitvoeren in Olen? Neem contact op met Omgeving. Zo ben je zeker dat je project kans op slagen heeft.

Meer info vind je in de brochure en in het reglement inzake de financiële waarborg naar aanleiding van vergunningsplichtige bouwwerken die je hieronder kan downloaden.

Dossierkosten

Om jouw vergunning of melding te beoordelen, wordt deze grondig onderzocht. Hiervoor worden bescheiden dossierkosten gevraagd via een factuur die jou achteraf wordt toegestuurd. De bedragen kan je raadplegen in het retritbutiereglement.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
(langskomen kan enkel op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP