Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot 1 september.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Kopen via een sociale huisvestingsmaatschappij

Kandidaatstelling voor een sociale koopwoning en/of kavel van Kleine Landeigendom Zuiderkempen (KLZ).

Voor wie

Personen die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden:

  • meerderjarig zijn;
  • voldoen aan de inkomensvoorwaarde;
  • voldoen aan de eigendomsvoorwaarde.

Voorwaarden

Wie aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet, kan zich komen inschrijven bij KLZ.

Procedure

  • inschrijving op kantoor van Kleine Landeigendom Zuiderkempen;
  • na volledigheid dossier: ontvangst inschrijvingsnummer;
  • wanneer een sociale koopwoning of kavel klaar is voor verkoop, wijst KLZ deze toe volgens de chronologische volgorde in het inschrijvingsregister, rekening houdend met de voorrangsregels.

Bedrag

Je betaalt 50 euro inschrijvingsgeld per register.

Wat meebrengen

  • je laatst gekende aanslagbiljet (en van de personen waarmee je samenwoont);
  • 50 euro per register waarvoor je wil inschrijven;
  • indien je inkomen op je laatst gekende aanslagbiljet lager is dat het wettelijk minimum, breng je alle documenten met betrekking tot je inkomen van het hierop volgende jaar mee.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP