Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Kopen via een sociale huisvestingsmaatschappij

Kandidaatstelling voor een sociale koopwoning en/of kavel van Kleine Landeigendom Zuiderkempen (KLZ).

Voor wie

Personen die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden:

  • meerderjarig zijn;
  • voldoen aan de inkomensvoorwaarde;
  • voldoen aan de eigendomsvoorwaarde.

Voorwaarden

Wie aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet, kan zich komen inschrijven bij KLZ.

Procedure

  • inschrijving op kantoor van Kleine Landeigendom Zuiderkempen;
  • na volledigheid dossier: ontvangst inschrijvingsnummer;
  • wanneer een sociale koopwoning of kavel klaar is voor verkoop, wijst KLZ deze toe volgens de chronologische volgorde in het inschrijvingsregister, rekening houdend met de voorrangsregels.

Bedrag

Je betaalt 50 euro inschrijvingsgeld per register.

Wat meebrengen

  • je laatst gekende aanslagbiljet (en van de personen waarmee je samenwoont);
  • 50 euro per register waarvoor je wil inschrijven;
  • indien je inkomen op je laatst gekende aanslagbiljet lager is dat het wettelijk minimum, breng je alle documenten met betrekking tot je inkomen van het hierop volgende jaar mee.
LCP