Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Registratie van een huurcontract

De verhuurder is verplicht een huurcontract te laten registreren.

Voor wie

De verplichting ligt bij de verhuurder. Toch kan ook de huurder een huurcontract laten registreren als hij dit wil.

Procedure

Het door huurder en verhuurder ondertekende huurcontract (of een kopie) moet worden aangeboden ter registratie op het bevoegde registratiekantoor. Er zijn verschillende mogelijkheden om een huurcontract van een onroerend goed (al dan niet uitsluitend) bestemd voor huisvesting te laten registeren. Het kan via internet, e-mail, de post, fax of ter plaatse bij het bevoegde registratiekantoor.

Bedrag

De registratie van een huurcontract en de plaatsbeschrijving van een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon, is gratis, zelfs indien het niet om de hoofdverblijfplaats gaat van de huurder.

Meer info

Kadaster

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP