Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Registratie van een huurcontract

De verhuurder is verplicht een huurcontract te laten registreren.

Voor wie

De verplichting ligt bij de verhuurder. Toch kan ook de huurder een huurcontract laten registreren als hij dit wil.

Procedure

Je moet het ondertekende huurcontract (of een kopie) aanbieden voor registratie op het bevoegde registratiekantoor. Dat kan per mail, post of via de website.

Bedrag

gratis

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP