Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Verhuur Teunenberg

Het domein Teunenberg is voor een groot deel eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en wordt beheerd door het Vlaams Agentschap Natuur en Bos. Het gedeelte gelegen aan de Boerenkrijglaan 51 E, met oprijlaan, paradeplein, enkele gebouwen en de hallen daarrond zijn eigendom van het lokaal bestuur van Olen.

Het domein Teunenberg is een natuurgebied. De activiteiten die er georganiseerd worden, moeten passen in de visie zoals beschreven in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Teunenberg wordt ter beschikking gesteld voor:

 • sportactiviteiten, culturele activiteiten en recreatieve activiteiten
 • enkel activiteiten van lokaal belang, geen massa-evenementen
 • geen activiteiten van puur commercieel belang
 • enkel evenementen die geen grote hinder veroorzaken ten opzichte van de omgeving (het natuurgebied)
 • geen activiteiten met een groot verkeersgenererend effect
 • geen activiteiten die veel lawaai veroorzaken
 • geen nachtactiviteiten
 • geen woon- en of verblijfsfuncties (van tijdelijke of permanente aard)

Wanneer de activiteit niet strookt met deze visie, zal de aanvraag geweigerd worden.

Voor wie

De infrastructuur die beheerd wordt door het lokaal bestuur van Olen (paradeplein en hal 14), wordt niet alleen aan (Olense) verenigingen, maar ook aan particulieren en bedrijven ter beschikking gesteld.

Fuiven en bals worden niet toegelaten voor niet-erkende Olense verenigingen, niet-Olense verenigingen en particulieren en bedrijven.

Voorwaarden

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden vind je terug in het verhuur- en retributiereglement.

Procedure

Voor het gebruik van de infrastructuur die beheerd wordt door het lokaal bestuur van Olen (hal 14 en/of paradplein), geldt volgende aanvraagprocedure:

 • Het gebruik van de socio-culturele infrastructuur vraag je vooraf aan via de webtoepassing of via het loket Vrije Tijd, Lichtaartseweg 9, 2250 Olen. Deze aanvraag is pas geldig als de organisator het aanvraagformulier ‘Fuiven en Evenementen’ heeft ingediend.
 • De aanvraag kan ten vroegste een jaar en moet ten laatste een maand voor de datum van het gewenst gebruik ingediend worden. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld.
 • Je krijgt via e-mail een toelating of weigering tot het gebruik van de infrastructuur. Later ontvang je de factuur van de huur en de waarborg.
 • De reservatie is definitief na storting van de verschuldigde huur en waarborg. 
 • AGB Olen annuleert de reservatie wanneer je het verschuldigde bedrag niet tijdig betaalt.
 • Een annulering door de gebruiker moet altijd schriftelijk gebeuren via de webtoepassing en ten laatste twee weken voor aanvang van de huurperiode. Niet of laattijdig geannuleerde reservaties worden steeds aangerekend.

Indien je (ook) het domein wenst te gebruiken, dan kan je dit aanvragen bij het Agentschap Natuur en Bos. Je kan het aanvraagformulier ook opvragen bij Vrije Tijd.

Boog 1 en 2 van hal 14 zijn voor langdurig gebruik ter beschikking gesteld aan toneelvereniging Het Vierde Oor. Je kan hiervoor contact opnemen met Wim Vervoort, 0474 51 95 27; vervoort_wim@yahoo.com; 

Boog 3 en 6 van hal 14 worden niet verhuurd.

 

Bedrag

De verhuurtarieven kan je nakijken in het 'overzicht prijzen verhuur gemeentelijke infrastructuur'.

Behalve het huurbedrag moet je op voorhand een borg van 250 euro betalen.

Weekenddagen kunnen niet per dag gereserveerd worden. Voor de verhuur op vrijdag, zaterdag of zondag wordt altijd het weekendtarief aangerekend.

Meer info

Houd bij de organisatie van je activiteit rekening met volgende specifieke bepalingen:

 • Er is geen verwarming in hal 14. De gebruiker mag geen eigen verwarmingstoestellen voorzien.
 • Overnachten op het domein is niet toegestaan.
 • Er mogen geen voertuigen de hal binnenrijden. Is dit organisatorisch toch noodzakelijk, dan moet je dit aanvragen bij Vrije Tijd.
 • De gebruiker laat het afval in reglementaire vuilniszakken van de gemeente achter.
 • De gebruiker staat in voor het reinigen van de toiletten en de hallen. De gebruiker zorgt zelf voor poetsmiddelen en -materiaal.
 • Om veiligheidsredenen mogen in boog 4 en 5 mogen maximaal 1.300 personen gelijktijdig aanwezig zijn.
 • Wanneer de gebruiker zelf extra toestellen voorziet (geen verwarmingstoestellen), dan moet hij tijdens de activiteit in het bezit zijn van de nodige keuringsattesten.
 • De infrastructuur van domein Teunenberg zijn openbare ruimtes. Bijgevolg geldt er een rookverbod dat elke gebruiker moet naleven.

 

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

adres
tel.
014 27 94 22
e-mail
vrije.tijd@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
(langskomen kan enkel op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP