Gemeente Olen

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Sinds 2007 beschrijft het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen het ruimtelijk beleid voor Vlaanderen. Deze beleidsvisie geeft aan hoe we in Vlaanderen het best met onze ruimte omgaan. We moeten investeren in onze steden, zodat dit aangename plekken zijn om te wonen. Wat nog rest aan groen en open ruimte moeten we bewaren. Dat is de krachtlijn van het plan. De consequenties van deze visie worden in detail uitgewerkt voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische gebieden en de ruimte voor infrastructuur.

Ondertussen trad de tweede herziening van dit plan in werking. De wijzigingen staan gebundeld in twee addenda. Ze moeten gelezen worden samen met de laatste versie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Parallel aan de verdere uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bereidt de Vlaamse Regering een nieuw Beleidsplan Ruimte voor.

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
mens.ruimte@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP