Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Sinds 2007 beschrijft het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen het ruimtelijk beleid voor Vlaanderen. Deze beleidsvisie geeft aan hoe we in Vlaanderen het best met onze ruimte omgaan. We moeten investeren in onze steden, zodat dit aangename plekken zijn om te wonen. Wat nog rest aan groen en open ruimte moeten we bewaren. Dat is de krachtlijn van het plan. De consequenties van deze visie worden in detail uitgewerkt voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische gebieden en de ruimte voor infrastructuur.

Ondertussen trad de tweede herziening van dit plan in werking. De wijzigingen staan gebundeld in twee addenda. Ze moeten gelezen worden samen met de laatste versie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Parallel aan de verdere uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bereidt de Vlaamse Regering een nieuw Beleidsplan Ruimte voor.

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP