Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Doffen

De infrastructuur en activiteiten van het tuincentrum Intratuin-Vic Mertens lagen deels zonevreemd. Omdat de meeste verkoopsartikelen betrekking hebben op het inrichten van buitenruimten en omdat er geen alternatieve locaties voorhanden zijn, is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. Dit brengt de site onder in een zone met een handelsfunctie. Daarnaast legt het plan ook duidelijke randvoorwaarden op waarbinnen die handelsactiviteiten kunnen plaatsvinden. Tot slot heeft het plan ook veel aandacht voor de integratie van het tuincentrum in de omgeving door onder meer de aanleg van groenstroken en de inrichting van parkeerplaatsen.

Op 5 juni 2007 keurde de deputatie dit plan goed. Dit besluit verscheen op 5 september 2007 in het Belgisch staatsblad.

 

 

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP