Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) parkgebied Ven

Enerzijds in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en anderzijds op vraag van voormalig tuincentrum ‘Sterckx’ om een oplossing uit te werken voor de zonevreemde en onvergunde toestand kwam het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan parkgebied Ven tot stand.

 Dit RUP streeft een aantal doelstellingen na:

  • rechtszekerheid bieden voor de zonevreemde woningen en bedrijven langs de Koning Boudewijnlaan;
  • de historische dries langs het Ven vrijwaren van bebouwing;
  • het parkgebied door laten dringen tot het centrum en meer toegankelijk maken om zo de groene gordel rond het centrum te versterken.

Om de ruimtelijke balans tussen woonzone en groenzone in evenwicht te houden was het noodzakelijk om een aantal percelen te herbestemmen van woonzone naar groenzone. De gemeente ging over tot aankoop van deze betrokken gronden. Momenteel werkt het bestuur aan plannen om het parkgebied waartoe deze percelen behoren, in te richten.

De deputatie keurde op 18 juni 2009 het RUP goed. Deze beslissing verscheen op 14 augustus 2009 in het Belgisch staatsblad. 

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
(langskomen kan enkel op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP