Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot 1 september.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde sportterreinen fase 2: tennis en voetbal St.-Jozef-Olen

In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en naar aanleiding van concrete uitbreidingsplannen maakte het lokaal bestuur een gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) op voor de voetbalterreinen van KAC Olen en de tennisterreinen van TC Olen. De sportterreinen situeerden zich immers grotendeels in agrarisch gebied waardoor ze zonevreemd waren.

Naast de integratie van tennis en voetbal doet het plan ook uitspraken over de inrichting van de omliggende open ruimte.

Een inrichtingsplan dat in overleg met de betrokken eigenaars is opgemaakt, zal uiteindelijk leiden tot realisaties op het terrein. Het RUP vormt hiervoor de basis.

De deputatie keurde dit plan goed op 18 juni 2009. Dit besluit verscheen op 14 augustus 2009 in het Belgisch Staatsblad. 

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP