Gemeente Olen

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde sportterreinen fase 2: tennis en voetbal St.-Jozef-Olen

In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en naar aanleiding van concrete uitbreidingsplannen maakte de gemeente een gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan op voor de voetbalterreinen van KAC Olen en de tennisterreinen van TC Olen. De sportterreinen situeerden zich immers grotendeels in agrarisch gebied waardoor ze zonevreemd waren.

Naast de integratie van tennis en voetbal doet het plan ook uitspraken over de inrichting van de omliggende open ruimte.

Een inrichtingsplan dat in overleg met de betrokken eigenaars is opgemaakt, zal uiteindelijk leiden tot realisaties op het terrein. Het RUP vormt hiervoor de basis.

De deputatie keurde dit plan goed op 18 juni 2009. Dit besluit verscheen op 14 augustus 2009 in het Belgisch staatsblad. 

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
mens.ruimte@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP