Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Industrielaan - E313

Aan weerszijde van de autosnelweg E313 lag een klein gebied dat volgens het gewestplan bestemd was als zone voor openbaar nut. Oorspronkelijk had men de bedoeling om er een benzinestation met parking te realiseren. Omdat men deze plannen toch niet zou uitvoeren en de vraag naar bijkomende bedrijventerreinen groot was, is een gemeentelijk RUP opgemaakt. Het gedeelte langs de Industrielaan is herbestemd naar industriegebied. Het gebied aan de zuidzijde van de snelweg, dat feitelijk deel uitmaakte van het natuurgebied, kreeg een groene bestemming.

De deputatie keurde dit plan op 1 september 2005 goed. Dit besluit verscheen in het Belgisch staatsblad op 19 oktober 2005.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP