Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Industrielaan - E313

Aan weerszijde van de autosnelweg E313 lag een klein gebied dat volgens het gewestplan bestemd was als zone voor openbaar nut. Oorspronkelijk had men de bedoeling om er een benzinestation met parking te realiseren. Omdat men deze plannen toch niet zou uitvoeren en de vraag naar bijkomende bedrijventerreinen groot was, is een gemeentelijk RUP opgemaakt. Het gedeelte langs de Industrielaan is herbestemd naar industriegebied. Het gebied aan de zuidzijde van de snelweg, dat feitelijk deel uitmaakte van het natuurgebied, kreeg een groene bestemming.

De deputatie keurde dit plan op 1 september 2005 goed. Dit besluit verscheen in het Belgisch staatsblad op 19 oktober 2005.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
(langskomen kan enkel op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP