Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Chiro en voetbal Achter Olen

De Chiro- en voetbalterreinen van O.-L.-V.-Olen lagen zonevreemd en de verenigingen konden daarom hun lokalen niet vervangen. Omdat de Chiro concrete bouwplannen had, startte het lokaal bestuur met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) voor de site. Dit plan wijzigde de bestemming van de infrastructuur en terreinen zodat deze wel ontwikkelingsmogelijkheden kregen. Samen met dit RUP is ook een onteigeningsplan goedgekeurd zodat de bereikbaarheid naar de terreinen kon verbeteren.

De deputatie keurde dit plan op 14 december 2006 goed. Dit besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad op 6 februari 2007.

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP