Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Teunenberg

Het gemeentelijk RUP Teunenberg herbestemt een deel van het groendomein naar een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Enerzijds zullen zo de sociaal-culturele activiteiten die er vandaag plaatsvinden en zonevreemd waren, zich binnen de juiste bestemming situeren. Dankzij deze bestemmingswijziging kan de bestaande bebouwing behouden blijven en is de vernieuwing ervan mogelijk. Anderzijds zal het Agentschap voor Natuur en Bos op de plek van de gesloopte hal langs de Bulestraat een nieuwe centrale werk- en opslagplaats kunnen realiseren.

De deputatie keurde dit plan op 18 november 2010 goed. Dit besluit verscheen in het Belgisch staatsblad op 6 januari 2011.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP