Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Buul

Het gemeentelijk uitvoeringsplan herbestemde de voormalige terreinen van FC Buul in Missestraat die het gemeentebestuur eerder aankocht. Zo is de basis gelegd om de terreinen uit te bouwen tot een multidisciplinair gemeentelijk sportpark en knooppunt in het toeristisch fiets- en wandelnetwerk. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar de landschappelijke integratie van dit park in de omgeving.

De deputatie keurde dit plan op 18 november 2010 goed. Dit besluit verscheen in het Belgisch staatsblad op 6 januari 2011.

 

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP