Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Boskant

De provincie nam in het kader van de problematiek van de (deels) zonevreemde terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven het initiatief om voor de camping Boskant een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. Dit uitvoeringsplan beschrijft de randvoorwaarden waarbinnen de camping zich kan ontwikkelen.

De Vlaamse regering keurde dit plan op 5 juli 2002 goed. Dit besluit verscheen in het Belgisch staatsblad op 2 oktober 2002.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP