Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Boskant

De provincie nam in het kader van de problematiek van de (deels) zonevreemde terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven het initiatief om voor de camping Boskant een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. Dit uitvoeringsplan beschrijft de randvoorwaarden waarbinnen de camping zich kan ontwikkelen.

De Vlaamse regering keurde dit plan op 5 juli 2002 goed. Dit besluit verscheen in het Belgisch staatsblad op 2 oktober 2002.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Vandaag gesloten
(langskomen kan enkel op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP