Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Portaal Lammerdries

Binnen het Economisch Netwerk Albertkanaal waarbinnen regionale economische activiteiten kunnen ontwikkelen, is het voormalig militair domein via een gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan herbestemd naar een gemengd regionaal bedrijventerrein ‘Portaal Lammerdries’. Hierdoor kan de site zich ontwikkelen als locatie voor inbreiding en afwerking van het bestaande bedrijventerrein.

De Vlaamse regering keurde dit plan op 29 juni 2007 goed. Dit besluit verscheen in het Belgisch staatsblad op 26 juli 2007.

Openingsuren & contact

Omgeving

Bekijk ook

LCP