Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Bijzonder plan van aanleg (BPA) Reme

Nadat het Belgisch leger het voormalig militair domein zone Reme verkocht, bestemde de Vlaamse regering het terrein tot ‘lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter’. Vooraleer de ontwikkeling op de gronden kon starten, moesten de betrokken gemeenten (het terrein ligt zowel op het grondgebied van Westerlo als van Olen) een bijzonder plan van aanleg (BPA) opmaken.

Met de voorschriften van dit BPA is gestreefd naar de meest optimale invulling van het terrein voor lokale bedrijven. Hierbij is bijzondere aandacht gegaan naar de landschappelijke integratie van het nieuwe bedrijventerrein.

De Vlaamse regering keurde op 10 september 2002 het plan goed. Dit besluit verscheen in het Belgisch staatsblad op 26 september 2002.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
(langskomen kan enkel op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP