Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Bijzonder plan van aanleg (BPA) Reme

Nadat het Belgisch leger het voormalig militair domein zone Reme verkocht, bestemde de Vlaamse regering het terrein tot ‘lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter’. Vooraleer de ontwikkeling op de gronden kon starten, moesten de betrokken gemeenten (het terrein ligt zowel op het grondgebied van Westerlo als van Olen) een bijzonder plan van aanleg (BPA) opmaken.

Met de voorschriften van dit BPA is gestreefd naar de meest optimale invulling van het terrein voor lokale bedrijven. Hierbij is bijzondere aandacht gegaan naar de landschappelijke integratie van het nieuwe bedrijventerrein.

De Vlaamse regering keurde op 10 september 2002 het plan goed. Dit besluit verscheen in het Belgisch staatsblad op 26 september 2002.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP