Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) WUG Schambraken bis

Omdat de deputatie in het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) kernen O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen het deelgebiedplan Schambraken niet goedkeurde, hernam het lokaal bestuur de goedkeuringsprocedure. Inhoudelijk is het plan slechts beperkt gewijzigd ten opzichte van het plan dat tijdens het vorige openbaar onderzoek ter inzage lag.

Dit RUP heeft de bedoeling om het woonuitbreidingsgebied (WUG) om te vormen. Bebouwde percelen komen terecht in een zone voor wonen. Het niet-bebouwde woonuitbreidingsgebied krijgt een groene of landbouw functie. Binnen de grenzen van het RUP zullen alle verkavelingen vervallen. Uiteraard blijven gronden die vandaag bebouwbaar zijn ook na de herbestemming bebouwbaar. Anderzijds vormt het plan geen bijkomende bouwgronden.

De deputatie keurde op 25 juli 2013 dit plan goed.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
(langskomen kan enkel op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP