Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) WUG Schambraken bis

Omdat de deputatie in het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) kernen O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen het deelgebiedplan Schambraken niet goedkeurde, hernam het lokaal bestuur de goedkeuringsprocedure. Inhoudelijk is het plan slechts beperkt gewijzigd ten opzichte van het plan dat tijdens het vorige openbaar onderzoek ter inzage lag.

Dit RUP heeft de bedoeling om het woonuitbreidingsgebied (WUG) om te vormen. Bebouwde percelen komen terecht in een zone voor wonen. Het niet-bebouwde woonuitbreidingsgebied krijgt een groene of landbouw functie. Binnen de grenzen van het RUP zullen alle verkavelingen vervallen. Uiteraard blijven gronden die vandaag bebouwbaar zijn ook na de herbestemming bebouwbaar. Anderzijds vormt het plan geen bijkomende bouwgronden.

De deputatie keurde op 25 juli 2013 dit plan goed.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP