Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde bedrijven

In Olen zijn een aantal zonevreemde bedrijven gevestigd. Dit zijn bedrijven die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een bestemmingszone die niet voor bedrijvigheid bestemd is. Zo is een onderneming in agrarisch gebied zonevreemd, tenzij het natuurlijk een landbouwbedrijf is. Doordat een bedrijf zonevreemd is, heeft het weinig of geen ontwikkelingsmogelijkheden. Het lokaal bestuur onderzocht welke mogelijkheden voor deze bedrijven verenigbaar zijn met de omgeving. Dit veronderstelt een afweging ten aanzien van de goede ruimtelijke ordening en resulteert in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Zonevreemde bedrijven’.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde bedrijven’ legt ontwikkelingsmogelijkheden voor volgende Olense bedrijven vast en is in nauw overleg met hen opgemaakt:

  • Bandencentrale Moereels, Koning Boudewijnlaan 6;
  • Vennootschap Van Looveren, Koning Boudewijnlaan 25;
  • Vennootschap Langewouters, Industrielaan 4;
  • Vennootschap RGB, Industrielaan 2;
  • Onderneming Dries, Stadsestraat 38;
  • Garage Caers-Geens, Koning Boudewijnlaan 12;
  • Garage Felix, Koning Boudewijnlaan 14;
  • Bouwmaterialen Cams-Verwimp, Moleneinde 16;
  • Vennootschap Amazona, Hoogbuul 56.

Het RUP is goedgekeurd.

Op 6 april stelde de gemeenteraad het RUP definitief vast. De hogere overheid kan dit besluit nog schorsen om welbepaalde redenen. Indien dit niet gebeurt, treedt het plan in werking veertien dagen na publicatie van het besluit in het Belgisch staatsblad. 

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP