Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot 1 september.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Tijdelijke publiciteit langs de wegen

Enkel Olense verenigingen of organisatoren van manifestaties op Olens grondgebied mogen borden met tijdelijke publiciteit over activiteiten langs de gemeentelijke wegen plaatsen.

Als je voor je activiteit publiciteit langs de wegen wilt plaatsen, moet je je houden aan de bepalingen hierover in de politiecodex (deel 6 - titel 10: wildplakken, publiciteit langs de wegen).

De voornaamste regels zijn:

  • Alle organisatoren mogen steeds gebruik maken van de gemeentelijke plakzuilen. Deze bevinden zich op Noorderwijkseweg, P. Verhaertstraat, Oevelseweg, station, Lichtaartseweg en Watertorenstraat.
  • Er mag geen tijdelijke publiciteit geplaatst worden in de dorpskernen. (Dorp, Boekel en het gedeelte van de Stationsstraat gelegen voor de O.-L.-V.-kerk en het Pastoor Janssensplein).
  • Het is verboden tijdelijke publiciteit vast te spijkeren op bomen.
  • Het is uitdrukkelijk verboden publiciteit vast te hechten aan verkeersborden en verkeerslichten. De publiciteitsborden mogen de weggebruikers of de voetgangers niet hinderen. De publiciteit mag ook nergens de zichtbaarheid van kruispunten belemmeren.
  • Tijdelijke publiciteit mag ten vroegste 8 weken voor het evenement geplaatst worden. Uiterlijk 1 week nadien moet de tijdelijke publiciteit weer verwijderd zijn.
  • Alle affiches moeten voldoen aan de wettelijke bepalingen en de verantwoordelijke uitgever moet vermeld zijn. De persoon of vereniging die vermeld staat op de borden is zowel tegenover de gemeente als tegenover derden aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden met tijdelijke publiciteit. Hij neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren.
  • Het plaatsen van tijdelijke publiciteit op basis van dit reglement sluit niet uit dat er te allen tijde moet voldaan zijn aan andere reglementering en wetgeving.

Procedure

Alle publiciteitsborden die voldoen aan de voorwaarden van dit reglement moeten niet aangevraagd worden. Afwijkingen op dit gemeentelijk reglement kunnen enkel toegestaan worden door het college van burgemeester en schepenen.

Tijdelijke publiciteit die niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement of waarvoor geen afwijking werd toegestaan door het college van burgemeester en schepenen, kan steeds verwijderd worden op kosten van de verantwoordelijke.

Voor het plaatsen van tijdelijke publiciteit langs de gewestwegen N13 (Geelseweg) en N152 (Koning Boudewijnlaan-Dorp-Oosterwijkseweg), of op plaatsen zichtbaar vanaf deze gewestwegen, is steeds een toelating nodig van het Vlaamse Gewest. Ook zijn er andere richtlijnen en bepalingen waaraan je je moet houden. De aanvraag gebeurt 2 à 3 maanden op voorhand via het daartoe bestemde aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier is te bekomen bij de dienst vrije tijd.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

adres
tel.
014 27 94 22
e-mail
vrije.tijd@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP