Gemeente Olen

Zorgwonen

In bepaalde situaties kan je in je eigen woning een ondergeschikte woongelegenheid vormen voor het huisvesten van maximaal twee ouderen (60 jaar of ouder) of hulpbehoevende personen. Deze woongelegenheid of zorgwoning heeft een bouwvolume dat maximum één derde van het totaal bouwvolume bedraagt.

Vooraleer je de inrichting van je zorgwoning kan starten, moet je dit melden. Je stelt hiervoor een dossier samen en maakt gebruik van het meldingsformulier. Dit alles bezorg je aan Mens en Ruimte.

Het is de bedoeling dat op het moment dat je de zorgrelatie beëindigt, de zorgwoning verdwijnt en de ruimte terug bij je eigen woning hoort.

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

Bekijk ook

LCP