Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Zorgwonen

In bepaalde situaties kan je in je eigen woning een ondergeschikte woongelegenheid vormen voor het huisvesten van maximaal twee ouderen (60 jaar of ouder) of hulpbehoevende personen. Deze woongelegenheid of zorgwoning heeft een bouwvolume dat maximum één derde van het totaal bouwvolume bedraagt.

Vooraleer je de inrichting van je zorgwoning kan starten, moet je dit melden. Je stelt hiervoor een dossier samen en maakt gebruik van het meldingsformulier. Je voert de documenten online in via het omgevingsloket, ongeacht of je werken aan de woning uitvoert. Kan je het niet zelf online in orde brengen, dan bezorg je een aanvraag op papier aan Omgeving. Zij brengen het dan voor je in orde.

Het is de bedoeling dat op het moment dat je de zorgrelatie beëindigt, de zorgwoning verdwijnt en de ruimte terug bij je eigen woning hoort. Ook het beëindigen van de zorgsituatie moet je opnieuw melden met een meldingsformulier of online via het omgevingsloket.

Openingsuren & contact

Omgeving

Bekijk ook

LCP