Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Geboorteakte

De akte van geboorte wordt opgemaakt na de aangifte van geboorte, door de gemeente waar het kind geboren is.

Sinds 31 maart 2019 vervangt een centrale databank van akten van de burgerlijke stand (DABS) de huidige lokale registers. Nieuwe akten worden nog louter elektronisch opgemaakt en opgeladen in de centrale database. Oude akten worden gedigitaliseerd en eveneens opgeladen in de database.

Dit betekent dat uittreksels en afschriften van akten door de burger in elke gemeente kunnen worden opgevraagd, ongeacht de plaats waar ze werden opgesteld.

Verschil tussen een afschrift en een uittreksel:

Een afschrift is een beeld van de oorspronkelijke akte, met de oorspronkelijke gegevens en handtekeningen. Het vermeldt eveneens de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft, zoals een naamswijziging, een adoptie, een erkenning na de geboorte, ...

Een uittreksel daarentegen vermeldt enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek.

Voor wie

Het recht om een afschrift of uittreksel van jouw geboorteakte op te vragen, is beperkt tot:

  • jijzelf
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • je wettelijke vertegenwoordiger (voogd, bewindvoerder)
  • je erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Je kan het uittreksel of afschrift van de akte persoonlijk komen afhalen bij Burgerzaken, Dorp 1, Olen, op vertoon van je identiteitskaart.

Of je kan het aanvragen via het e-loket op onze website www.olen.be met je identiteitskaart en je pincode. Het document wordt je dan toegestuurd via de post.

Bedrag

Het document wordt gratis afgeleverd.

Meer info

Als je de geboorteakte in het buitenland moet gebruiken, dan kan de akte een legalisatie of apostille nodig hebben. Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken kan je nagaan of er al dan niet een legalisatie of apostille nodig is en hoe je jouw document kan legaliseren. Heb je nog steeds twijfels? Aarzel niet om de dienst Burgerzaken te contacteren! 

Openingsuren & contact

Onthaal en Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
(langskomen kan enkel op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP