Gemeente Olen

Huwelijksakte

De huwelijksakte wordt opgesteld nadat het huwelijk voltrokken is door de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Sinds 31 maart 2019 vervangt een centrale databank van akten van de burgerlijke stand de huidige lokale registers. Nieuwe akten worden nog louter elektronisch opgemaakt en opgeladen in de centrale database. Oude akten worden gedigitaliseerd en eveneens opgeladen in de database.

Dit betekent dat uittreksels en afschriften van akten door de burger in elke gemeente kunnen worden opgevraagd, ongeacht de plaats waar ze werden opgesteld.

 

 

 

 

Voor wie

Het recht om een afschrift of uittreksel van jouw huwelijksakte op te vragen, is beperkt tot:

  • jijzelf
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • je wettelijke vertegenwoordiger (voogd, bewindvoerder)
  • je erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte meer dan 75 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Je kan het uittreksel of afschrift van de akte persoonlijk komen afhalen bij Burgerzaken, Dorp 1, Olen, op vertoon van je identiteitskaart.

Of je kan het aanvragen via het e-loket op onze website www.olen.be met je identiteitskaart en je pincode. Het document wordt je dan toegestuurd via de post.

Bedrag

Het document wordt gratis afgeleverd.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

LCP