Gemeente Olen

Echtscheidingsakte

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. Als de echtscheiding uitgesproken is en de mogelijke termijnen van beroep zijn verstreken, zendt de rechtbank het vonnis naar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden. Deze zal het vonnis binnen een maand na ontvangst overschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

Wanneer het huwelijk niet in België voltrokken werd, wordt het beschikkend gedeelte overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de stad Brussel.

Voorwaarden

Er mag geen beroep tegen dit vonnis meer mogelijk zijn.

Procedure

Je kan de akte persoonlijk komen afhalen bij Burgerzaken. Wanneer je het document schriftelijk of via e-mail aanvraagt, krijg je het per post opgestuurd.

Bedrag

Gratis

Openingsuren & contact

Burgerzaken

LCP