Gemeente Olen

Overlijdensakte

De akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Je kan uittreksels en afschriften van akten aanvragen in elke gemeente, ongeacht de plaats waar ze werden opgesteld.

Procedure

Na een overlijden is het meestal de begrafenisondernemer die een aantal uittreksels uit de overlijdensakte ophaalt en aan de nabestaanden bezorgt. Zij moeten hem hiervoor schriftelijk de toestemming geven.

Je kan een uittreksel of afschrift van een overlijdensakte ook persoonlijk opvragen bij Burgerzaken, Dorp 1, Olen, op vertoon van je identiteitskaart.

Volgende personen kunnen een akte aanvragen:

  • de overlevende partner
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • de wettelijke vertegenwoordiger (voogd, bewindvoerder)
  • de erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte meer dan 50 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Bedrag

 Het document wordt gratis afgeleverd.

Meer info

Als je de overlijdensakte in het buitenland moet gebruiken, dan kan de akte een legalisatie of apostille nodig hebben. Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken kan je nagaan of er al dan niet een legalisatie of apostille nodig is en hoe je jouw document kan legaliseren. Heb je nog steeds twijfels? Aarzel niet om de dienst Burgerzaken te contacteren! 

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP