Gemeente Olen

Overlijdensakte

Van elk overlijden dat plaatsvindt in Olen maakt Burgerzaken een overlijdensakte.

De overlijdensakte bevat volgende gegevens:

  • naam
  • voornamen
  • geboorteplaats en geboortedatum
  • plaats overlijden
  • datum en uur van overlijden
  • de burgerlijke staat van de overledene
  • de woonplaats van de overledene

In de akte staan ook de gegevens van de aangever en de gegevens van diegene die de akte heeft opgemaakt.

Voor wie

Voor de nabestaanden van de overledene.

Voorwaarden

Overleden zijn in Olen.

Procedure

De nabestaanden komen de akte persoonlijk afhalen bij Burgerzaken. Wanneer je het document schriftelijk of via e-mail aanvraagt, wordt het per post opgestuurd.

Bedrag

Gratis.

Afhandeling

De aangever van een overlijden, meestal de begrafenisondernemer, krijgt de nodige attesten (toelating tot begraving, uittreksels uit de overlijdensakte, wilsbeschikking) mee. Hij zal de uittreksels aan de nabestaanden bezorgen.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP