Gemeente Olen

Overlijdensakte

De akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Je kan uittreksels en afschriften van akten aanvragen in elke gemeente, ongeacht de plaats waar ze werden opgesteld.

Procedure

Na een overlijden is het meestal de begrafenisondernemer die een aantal uittreksels uit de overlijdensakte ophaalt en aan de nabestaanden bezorgt. Zij moeten hem hiervoor schriftelijk de toestemming geven.

Je kan een uittreksel of afschrift van een overlijdensakte ook persoonlijk opvragen bij Burgerzaken, Dorp 1, Olen, op vertoon van je identiteitskaart.

Volgende personen kunnen een akte aanvragen:

  • de overlevende partner
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • de wettelijke vertegenwoordiger (voogd, bewindvoerder)
  • de erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte meer dan 50 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Bedrag

 Het document wordt gratis afgeleverd.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP