Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Pin- en pukcode verloren

Met de elektronische identiteitskaart kan je een document digitaal ondertekenen en op afstand, bijvoorbeeld via het internet, bewijzen dat je wel degelijk de persoon bent die je beweert te zijn. Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd met een pincode (Personal Identification Number).

Procedure

Ben je de pincode van je elektronische identiteitskaart vergeten en kan je het document met de pukcode niet meer vinden? Via de website van het rijksregister kan je zelf een herdruk van je codes aanvragen. De codes worden naar Burgerzaken gestuurd. Zodra de codes toegekomen zijn, na ongeveer 14 dagen, word je ervan verwittigd. Bij het afhalen moeten de codes aan het loket nog geactiveerd worden. Het aanvragen en in werking stellen van een nieuwe pin- en pukcode kost 5 euro.

Ben je je (gewijzigde) pincode vergeten, maar je hebt het document met de pukcode nog? Ga met je identiteitskaart en de pukcode langs Burgerzaken. Je krijgt onmiddellijk een nieuwe pincode. 

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP