Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Occasionele verkoop met niet-commercieel karakter

Wil je met jouw vereniging of school een verkoop organiseren om centen in het laatje te brengen, dan heb je toelating nodig. 

Voorwaarden

De verkoop is enkel toegelaten als deze :

 • niet permanent is en enkel af en toe plaatsvindt.
 • één van de volgende doelen heeft:
  • liefdadigheid
  • een sociaal, cultureel, educatief of sportief doel
  • ter bescherming van de natuur en de dierenwereld
  • ter bevordering van ambachten of streekproducten

Alle verenigingen of particulieren hebben een voorafgaande toelating nodig. Er zijn twee uitzonderingen:

 • Jeugdverenigingen die erkend en gesubsidieerd zijn, hebben geen voorafgaande toelating nodig. De verkoop is toegelaten zonder voorafgaande goedkeuring.
 • Verenigingen of instellingen die fiscaal aftrekbare giften mogen ontvangen, moeten geen toelating vragen, maar hebben enkel een voorafgaande verklaring nodig. Daarom moet je ten laatste drie dagen voor de aanvang de verkoop melden aan de burgemeester. 

Procedure

Je moet de voorafgaande verklaring en toelating aanvragen bij:

 • de burgemeester als de verkoop enkel in Olen plaatsvindt.
 • de Dienst Economische Vergunningen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie als de verkoop de gemeentegrenzen overschrijdt.

De meldingen moet je minstens drie werkdagen voor de verkoop doen. De machtigingen moet je minstens één maand voor de verkoop aanvragen.

Verkoop op privédomein

Als je op privédomein gaat verkopen, heb je ook de toestemming van de eigenaar nodig. Het Shopping Park in Olen is, inclusief de parking en de wegen, geen openbaar domein. Wil je op deze plaats occasioneel producten verkopen, vraag je hiervoor toelating via lars@haesen.net

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

adres
tel.
014 27 94 22
e-mail
vrije.tijd@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
(langskomen kan enkel op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP