Gemeente Olen

Occasionele verkoop met niet-commercieel karakter

Voorwaarden

Occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter is toegelaten onder volgende voorwaarden:

  • De verkoop moet occasioneel zijn.
  • De verkoop moet één van de volgende doelen hebben: liefdadigheid, een sociaal, cultureel, educatief of sportief doel, ter bescherming van de natuur en de dierenwereld of ter bevordering van ambachten of streekproducten.

 

Procedure

Naargelang het statuut van de verkoper gelden bijkomende voorwaarden:

  • Jeugdverenigingen die erkend en gesubsidieerd zijn door de bevoegde overheden hebben geen voorafgaande toelating noch verklaring nodig. De verkoop is toegelaten zonder voorafgaande goedkeuring.
  • Verenigingen of instellingen die fiscaal aftrekbare giften mogen ontvangen en hiertoe erkend zijn door de FOD Financiën, moeten geen toelating vragen maar uiterlijk drie dagen voor de aanvang van de verkoop de verkoop melden aan de burgemeester. De verkoop is dus toegelaten mits een voorafgaande verklaring.
  • Andere verenigingen hebben een voorafgaande toelating nodig.

De voorafgaande verklaring en voorafgaande toelating moet gericht worden aan of bekomen worden van:

  • de burgemeester, wanneer de verkoop de grenzen van de gemeente niet overschrijdt;
  • de Dienst Economische Vergunningen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie indien de verkoop de gemeentegrenzen overschrijdt.

Opgelet

Als de verkoop zich situeert op privédomein, is naast de eventuele toelating van de gemeente de toestemming van de eigenaar vereist. Het Shopping Park in Olen is, inclusief de parking en de wegen, geen openbaar domein. Indien je op deze plaats occasioneel producten te koop wil aanbieden, vraag je hiervoor toelating via lars@haesen.net

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

adres
tel.
014 27 94 22
e-mail
vrije.tijd@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP