Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Occasionele verkoop met niet-commercieel karakter

Wil je met jouw vereniging of school een verkoop organiseren om centen in het laatje te brengen, dan heb je toelating nodig. 

Voorwaarden

De verkoop is enkel toegelaten als deze :

 • niet permanent is en enkel af en toe plaatsvindt.
 • één van de volgende doelen heeft:
  • liefdadigheid
  • een sociaal, cultureel, educatief of sportief doel
  • ter bescherming van de natuur en de dierenwereld
  • ter bevordering van ambachten of streekproducten

Alle verenigingen of particulieren hebben een voorafgaande toelating nodig. Er zijn twee uitzonderingen:

 • Jeugdverenigingen die erkend en gesubsidieerd zijn, hebben geen voorafgaande toelating nodig. De verkoop is toegelaten zonder voorafgaande goedkeuring.
 • Verenigingen of instellingen die fiscaal aftrekbare giften mogen ontvangen, moeten geen toelating vragen, maar hebben enkel een voorafgaande verklaring nodig. Daarom moet je ten laatste drie dagen voor de aanvang de verkoop melden aan de burgemeester. 

Procedure

Je moet de voorafgaande verklaring en toelating aanvragen bij:

 • de burgemeester als de verkoop enkel in Olen plaatsvindt.
 • de Dienst Economische Vergunningen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie als de verkoop de gemeentegrenzen overschrijdt.

De meldingen moet je minstens drie werkdagen voor de verkoop doen. De machtigingen moet je minstens één maand voor de verkoop aanvragen.

Verkoop op privédomein

Als je op privédomein gaat verkopen, heb je ook de toestemming van de eigenaar nodig. Het Shopping Park in Olen is, inclusief de parking en de wegen, geen openbaar domein. Wil je op deze plaats occasioneel producten verkopen, vraag je hiervoor toelating via lars@haesen.net

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP