Gemeente Olen

Rijbewijs B, voorlopig

Voor categorie B heb je keuze tussen drie voorlopige rijbewijzen:

 • voorlopig rijbewijs 36 maanden (M36) - met begeleider
 • voorlopig rijbewijs 18 maanden (M18) - zonder begeleider
 • voorlopig rijbewijs 12 maanden (M12) - met begeleider

Voorwaarden

Om een voorlopig rijbewijs te krijgen, moet je geslaagd zijn voor het theoretisch rijexamen. Dit mag niet langer dan 3 jaar geleden zijn. Het theoretisch examen kan je afleggen vanaf de leeftijd van 17 jaar.

 M36 - met begeleider(s)

 • Je mag enkel rijden als je vergezeld bent door één of beide begeleiders die op het voorlopig rijbewijs vermeld staan en/of door een gebrevetteerd instructeur. Je mag geen bijkomende passagier vervoeren.
 • Bij de aanvraag moet je minstens 17 jaar zijn.

Voorwaarden voor de begeleider:

 • Hij moet houder zijn van een rijbewijs B gedurende minstens 8 jaar.
 • Hij mag de laatste 3 jaar geen rijverbod hebben opgelopen.
 • Hij mag niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld staan in het jaar voorafgaand aan de afleverdatum van jouw voorlopig rijbewijs. Het verbod om meerdere keren per jaar begeleider te zijn, geldt niet voor eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen of deze van de partner van de begeleider (gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend).
 • Hij is in het bezit van een begeleidersattest. 

M18 - zonder begeleider

 • Je moet 20 uur praktische les gevolgd hebben in een erkende rijschool. Daarna leveren zij een bekwaamheidsattest af.
 • Bij de aanvraag moet je minstens 18 jaar zijn.
 • Je mag alleen rijden of vergezeld zijn van maximum 2 personen die voldoen aan de voorwaarden om begeleider te zijn.

Na het verstrijken van de geldigheid van een voorlopig rijbewijs M36 of M18 moet je 3 jaar wachten, te rekenen vanaf de einddatum van het laatste voorlopig rijbewijs, om opnieuw een voorlopig rijbewijs M36 of M18 te verkrijgen. Wens je geen 3 jaar te wachten? Dan heb je sinds 1 februari 2019 ook de mogelijkheid om eenmalig een voorlopig rijbewijs M12 aan te vragen.

 M12- met begeleider(s)

 • Je vorig voorlopig rijbewijs M36 of M18 is niet meer geldig en je zit in de wachttijd van 3 jaar.
 • Het theoretisch examen moet nog geldig zijn.
 • Je hebt minimum 6 uur praktische les in een erkende rijschool gevolgd nadat M36 of M18 verlopen was
 • Je mag enkel rijden als je vergezeld bent van één of twee begeleiders.

Bedrag

Een voorlopig rijbewijs kost 22,50 euro.

Afhandeling

De levertermijn bedraagt 3 tot 4 werkdagen.

Regelgeving

Met een voorlopig rijbewijs mag je niet rijden van 22.00 tot 6.00 uur 's anderendaags op vrijdag, zaterdag en zondag en op de vooravond van wettelijke feestdagen en op feestdagen zelf.

Je kan eenmaal veranderen van scholingsmethode: van M36 naar M18 of omgekeerd, tijdens de geldigheid van het voorlopig rijbewijs.

Als de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs M36 of M18 is vervallen, kan je nog een praktisch examen afleggen nadat je 6 uren praktijkles gevolgd hebt in een rijschool en op voorwaarde dat je theoretisch examen nog geldig is. Je dient een getuigschrift van onderricht, afgeleverd door de rijschool, en het stageattest, afgeleverd door de gemeente, voor te leggen aan het examencentrum.

Wat meebrengen

 • het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (de begeleiders moeten ook handtekenen)
 • scholingsattest begeleider(s)
 • het bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool (enkel voor voorlopig rijbewijs M18)
 • een recente pasfoto als de foto op je identiteitskaart niet meer gelijkend is
 • je identiteitskaart

Meer info

Meer informatie over de nieuwe rijbewijsreglementering voor het voorlopig rijbewijs cat. B vind je hier.

 

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers

Gerelateerde pagina's

LCP