Gemeente Olen

Rijbewijs B, voorlopig

Voor categorie B heb je keuze tussen twee voorlopige rijbewijzen:

 • model 36 - met begeleider
 • model 18 - zonder begeleider

Voorwaarden

Om een voorlopig rijbewijs te krijgen, moet je geslaagd zijn voor het theoretisch rijexamen. Dit mag niet langer dan 3 jaar geleden zijn. Het theoretisch examen kan je al afleggen vanaf de leeftijd van 17 jaar.

 Model 36 - met begeleider

 • met een model 36, afgeleverd na 3 februari 2014, mag je enkel sturen vergezeld door de begeleider of beide begeleiders die op het voorlopig rijbewijs vermeld staan en/of door een gebrevetteerd rijinstructeur; je mag geen bijkomende passagier vervoeren;
 • bij de aanvraag moet je minstens 17 jaar zijn;
 • model 36 is geldig voor 36 maanden, op Belgisch grondgebied.

Voorwaarden voor de begeleider:

 • hij dient houder te zijn van een rijbewijs B gedurende minstens 8 jaar;
 • hij mag de laatste drie jaar geen rijverbod hebben opgelopen;
 • hij mag niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld staan, binnen het jaar voor de datum van afgifte van jouw voorlopig rijbewijs; dit verbod is niet van toepassing voor de begeleiding van eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers, pleegkinderen of kinderen van zijn wettelijke partner;
 • bijscholing gevolgd hebben. 

Model 18 - zonder begeleider

 • om alleen te mogen rijden, moet je 20 uur praktische les gevolgd hebben in een erkende rijschool; de rijschool levert dan een bekwaamheidsattest af;
 • met een model 18, afgeleverd na 3 februari 2014, mag je maximum 2 passagiers meenemen, die minstens 8 jaar houder zijn van een rijbewijs B en de laatste 3 jaar geen verval van het recht tot sturen opgelopen hebben;
 • met een model 18, afgeleverd voor 3 febrauri 2014, mag je maximum 1 passagier meenemen, indien deze een rijbewijs B heeft en minstens 24 jaar is;
 • bij de aanvraag moet je minstens 18 jaar zijn;
 • model 18 is geldig voor 18 maanden op Belgisch grondgebied.

Met een voorlopig rijbewijs mag je niet rijden van 22.00 tot 6.00 uur 's anderendaags op vrijdag, zaterdag en zondag en op de vooravond van wettelijke feestdagen en op feestdagen zelf.

Je kan slechts eenmaal veranderen van scholingsmethode, van model 18 naar model 36 of omgekeerd, tijdens de geldigheid van het voorlopig rijbewijs.

Na het verstrijken van de geldigheid kan een nieuw voorlopig rijbewijs pas na 3 jaar worden verkregen, te rekenen vanaf het einde van de geldigheidsduur. Je kan wel 6 uur praktijkonderricht volgen in een erkende rijschool en het praktisch examen afleggen met een voertuig en instructeur van de rijschool. In dit geval moet je wel via een attest van de gemeente kunnen aantonen dat je gedurende 3 maanden hebt leren rijden op basis van een voorlopig rijbewijs. 

Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan je het praktisch rijexamen afleggen. Heb je een voorlopig rijbewijs, afgeleverd na 3 februari 2014, dan kan het examen enkel worden afgelegd tijdens de geldigheidsperiode (3 jaar) van het theorie-examen. Als je houder bent van een geldig voorlopig rijbewijs, afgeleverd voor 3 februari 2014, moet het theorie-examen niet noodzakelijk geldig zijn op het moment van het praktijkexamen.

Bedrag

Een voorlopig rijbewijs kost 22,50 euro.

Afhandeling

De levertermijn bedraagt 3 tot 4 werkdagen.

Wat meebrengen

 • het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier; de begeleider(s) moet(en) ook handtekenen; indien de begeleider niet in Olen woont, dan moet de gemeente van zijn woonplaats het ingevulde aanvraagformulier eerst valideren;
 • scholingsattest begeleider(s)
 • het bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool (enkel voor voorlopig rijbewijs 18 maanden);
 • een recente pasfoto met witte achtergrond; heb je een vrij recente identiteitskaart, dan kan je foto elektronisch overgenomen worden van je identiteitskaart;
 • je identiteitskaart.

Meer info

Meer informatie over de nieuwe rijbewijsreglementering voor het voorlopig rijbewijs cat. B vind je hier.

 

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP