Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Rijbewijs B, voorlopig

Voor categorie B heb je keuze tussen drie voorlopige rijbewijzen:

 • voorlopig rijbewijs 36 maanden (M36) - met begeleider
 • voorlopig rijbewijs 18 maanden (M18) - zonder begeleider
 • voorlopig rijbewijs 12 maanden (M12) - met begeleider

Voorwaarden

Om een voorlopig rijbewijs te bekomen, moet je geslaagd zijn voor het theoretisch rijexamen. Dit mag niet langer dan 3 jaar geleden zijn. Het theoretisch examen kan je afleggen vanaf de leeftijd van 17 jaar.

 M36 - met begeleider(s)

 • Bij de aanvraag moet je minstens 17 jaar zijn.
 • Je mag enkel rijden als je vergezeld bent van één of beide begeleiders die op het voorlopig rijbewijs vermeld staan en/of door een gebrevetteerd instructeur. Je mag geen bijkomende passagier vervoeren.
 • Het praktisch examen kan pas afgelegd worden nadat je een stage van minstens 3 maanden doorlopen hebt met je voorlopig rijbewijs.

Voorwaarden voor de begeleider:

 • Hij moet houder zijn van een rijbewijs B gedurende minstens 8 jaar.
 • Hij mag de laatste 3 jaar geen rijverbod hebben opgelopen.
 • Hij mag niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld staan in het jaar voorafgaand aan de afleverdatum van jouw voorlopig rijbewijs. Het verbod om meerdere keren per jaar begeleider te zijn, geldt niet voor eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen of deze van de partner van de begeleider (gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend).
 • In het bezit zijn van een begeleidersattest is sinds 12 maart 2020 geen voorwaarde meer.

M18 - zonder begeleider

 • Bij de aanvraag moet je minstens 18 jaar zijn.
 • Je moet een bekwaamheidsattest voorleggen waaruit blijkt dat je 20 uren praktische les gevolgd hebt in een erkende rijschool.
 • Je mag alleen rijden of je mag vergezeld zijn van maximum twee personen die voldoen aan dezelfde voorwaarden als die waaraan een begeleider moet voldoen.
 • Het praktisch examen kan pas afgelegd worden nadat je een stage van minstens 3 maanden doorlopen hebt met je voorlopig rijbewijs.

Na het verstrijken van de geldigheid van een voorlopig rijbewijs M36 of M18 moet je 3 jaar wachten, te rekenen vanaf de einddatum van het laatste voorlopig rijbewijs, om opnieuw een voorlopig rijbewijs M36 of M18 te verkrijgen. Wens je geen 3 jaar te wachten? Dan heb je sinds 1 februari 2019 ook de mogelijkheid om eenmalig een voorlopig rijbewijs M12 aan te vragen.

 M12- met begeleider(s)

 • Je vorig voorlopig rijbewijs M36 of M18 is niet meer geldig en je zit in de wachttijd van 3 jaar.
 • Is het langer dan 3 jaar geleden dat je slaagde voor je theoretisch examen, dan dien je dit opnieuw af te leggen.
 • Je mag enkel rijden als je vergezeld bent van één of beide begeleiders die op je voorlopig rijbewijs vermeld staan en/of door een gebrevetteerd instructeur. Je mag geen bijkomende passagier vervoeren.
 • Je legt een getuigschrift van de rijschool voor, waaruit blijkt dat je minstens 6 uren praktisch rijonderricht gevolgd hebt.
 • Het praktisch examen kan pas afgelegd worden nadat je een stage van minstens 3 maanden doorlopen hebt met je voorlopig rijbewijs.
 • Een voorlopig rijbewijs M12 kan slechts één maal afgeleverd worden.

Bedrag

Een voorlopig rijbewijs kost 22,50 euro.

Afhandeling

De levertermijn bedraagt 10 werkdagen.

Regelgeving

Met een voorlopig rijbewijs mag je niet rijden van 22.00 tot 6.00 uur 's anderendaags op vrijdag, zaterdag en zondag en op de vooravond van wettelijke feestdagen en op feestdagen zelf.

Je kan eenmaal veranderen van scholingsmethode: van M36 naar M18 of omgekeerd, tijdens de geldigheid van het voorlopig rijbewijs.

Als de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs M36 of M18 is vervallen, kan je nog een praktisch examen afleggen nadat je 6 uren praktijkles gevolgd hebt in een rijschool en op voorwaarde dat je theoretisch examen nog geldig is. Je dient een getuigschrift van onderricht, afgeleverd door de rijschool, en het stageattest, afgeleverd door de gemeente, voor te leggen aan het examencentrum.

Wat meebrengen

 • het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (de begeleiders moeten ook handtekenen)
 • het bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool (enkel voor voorlopig rijbewijs M18)
 • een recente pasfoto als de foto op je identiteitskaart niet meer gelijkend is
 • je identiteitskaart

Meer info

Meer informatie over de nieuwe rijbewijsreglementering voor het voorlopig rijbewijs cat. B vind je hier.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers

Gerelateerde pagina's

LCP