Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Identiteitskaart, verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal van je identiteitskaart moet je dit zo snel mogelijk aangeven bij het dichtstbijzijnde politiebureau of bij de dienst burgerzaken in de gemeente waar je ingeschreven bent. Ben je ook je rijbewijs kwijt, dan moet de aangifte bij de politie gebeuren.

Bel Doc stop

Kan je daar niet onmiddellijk terecht, bel dan DOC STOP op het nummer 00800 21 23 21 23. Zo voorkom je dat iemand misbruik maakt van jouw identiteitskaart.

Doe aangifte bij politie of gemeentebestuur

Heb je DOC STOP gecontacteerd, dan moet je achteraf nog steeds aangifte doen bij de politie of het gemeentebestuur. Bij de aangifte ontvang je een 'bewijs van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van een identiteitskaart'. Dit document is een wettelijke en tijdelijke vervanging van je identiteitskaart. Je kan er niet mee naar het buitenland reizen. Het bewijs is één maand geldig maar het gemeentebestuur kan deze periode verlengen.

Wat gebeurt er dan?

Vanaf de aangifte van verlies of diefstal zal je identiteitskaart geannuleerd worden. Deze annulering maakt de identiteitskaart ongeldig. Daarna word je opgeroepen om een nieuwe kaart aan te vragen. Meld je persoonlijk aan bij burgerzaken.

Deed je aangifte van verlies of diefstal in het buitenland, dan moet je dit opnieuw doen in een Belgisch politiekantoor of bij je gemeentebestuur. Buitenlandse politiediensten kunnen een Belgische identiteitskaart niet als geseind opgeven.

Verlies je je identiteitskaart vlak voor je naar het buitenland reist en ben je niet in het bezit van een geldig reispaspoort? Dan biedt de spoedprocedure voor de uitreiking van elektronische identiteitskaarten mogelijk een oplossing. 

Wat meebrengen

Voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart bij het gemeentebestuur heb je nodig:

  • een recente pasfoto die voldoet aan de vereiste kwaliteitsnormen
  • het attest van verlies of diefstal van de elektronische identiteitskaart (bijlage 12)
  • 19,50 euro
LCP