Gemeente Olen

Humanitair reispaspoort

Het kan gebeuren dat je om dringende en bewezen humanitaire redenen snel moet afreizen naar een land waar een internationaal reispaspoort vereist is. 

Ben je niet in het bezit van een internationaal paspoort, dan kan je een humanitair paspoort aanvragen.

Het paspoort heeft een beperkte geldigheidsduur en is maar geldig voor één bepaalde bestemming.

Voorwaarden

Humanitaire redenen zijn bijvoorbeeld een ernstig ongeval in het buitenland waarbij een naast familielid betrokken is, opname in een ziekenhuis voor ernstige redenen van een naast familielid, verdwijning of overlijden van een naast familielid in het buitenland.

De reden moet klaar en duidelijk in een attest vermeld worden door een arts, de ambassade of een begrafenisondernemer.

Procedure

Het humanitair paspoort wordt uitsluitend door de federale overheidsdienst buitenlandse zaken afgegeven.

De aanvraag dient tijdens de kantooruren te gebeuren bij de dienst paspoorten van de FOD buitenlandse zaken. Buiten de kantooruren wordt het voorlopig paspoort afgegeven door de wachtdienst van Buitenlandse Zaken.

Een humanitair paspoort wordt afgeleverd binnen één dag.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP