Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Verhuur zaal Komie Geire

Op dit moment is het niet mogelijk om fysiek te vergaderen. De huidige coronamaatregelen laten dit niet toe. Je kan de zaal pas reserveren als vergaderlokaal als er versoepelingen worden doorgevoerd.

Je kan de grote zaal, de keuken, de cafetaria en de vormingsruimte van het lokaal dienstencentrum huren voor diverse activiteiten. De infrastructuur is geschikt voor privéfeesten, sociale en privé-evenementen, lezingen, infoavonden, opleidingen en workshops.

Voor wie

De infrastructuur wordt ter beschikking gesteld aan de volgende categorieën van gebruikers:

Categorie A:

 • diensten gemeente en OCMW
 • erkende adviesraden
 • gelijkgestelde organisaties:
  • PWA, sociale huisvestingsmaatschappij De Heibloem en autonoom gemeentebedrijf Olen (AGB Olen)
  • organisaties, verenigingen en vrijwilligers die rechtstreeks voor, op vraag van en in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur de bedoelde activiteit organiseren
  • gemeentelijke vzw’s

Categorie B:

 • Olense scholen

Categorie C:

 • erkende Olense verenigingen
 • buurtcomités
 • oudercomités/ouderraden

Categorie D:

 • parochiale verenigingen van Olen-Centrum

Categorie E:

 • niet-erkende Olense verenigingen

Categorie F:

 • Olense particulieren en bedrijven

Categorie G:

 • niet-Olense verenigingen

Voorwaarden

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden vind je terug in het verhuurreglement.

Procedure

De verhuur van de zalen staat volledig los van de werking van het dienstencentrum. Reserveren doe je via de webtoepassing of via het sociaal huis:

 • via OCMW@olen.be
 • 014 21 52 00
 • aan het onthaal van het sociaal huis

De centrumleider neemt geen reservaties aan. Zij zal je hiervoor doorverwijzen naar het sociaal huis.

 • Je kan ieder lokaal apart huren.
 • Je kan het gebruik ten vroegste een jaar vooraf aanvragen.
 • Je ontvangt een schriftelijke toelating of weigering tot het gebruik van de aangevraagde infrastructuur.
 • Annuleren kan schriftelijk tot twee weken voor de gereserveerde datum. Niet of laattijdig geannuleerde reservaties worden steeds aangerekend.
 • Voor alle praktische regelingen kan je terecht bij de verhuurverantwoordelijken, namelijk Mildred Heylen en Christel Pluys. Telefoonnummer: 0499 76 17 18

Bedrag

De verhuur- en dranktarieven vind je terug onder het 'overzicht prijzen verhuur gemeentelijke infrastructuur'.

Afhandeling

Je betaalt de huur en de waarborg op voorhand. Na de activiteit ontvang je nog een factuur met de eindafrekening. Het OCMW van Olen maakt de facturen op. Je kan enkel via overschrijving betalen.

Meer info

Commerciële verhuring is enkel mogelijk op avonden, tijdens de weekends en feestdagen (met uitzondering van koffietafels). Activiteiten die Komie Geire vastlegt, hebben voorrang.

Openingsuren & contact

Sociaal huis

adres
tel.
014 21 52 00
e-mail
ocmw@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
LCP