Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Referentieadres

Sommige mensen verblijven in België, maar hebben er geen officiële verblijfplaats, bv. mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Zo zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijg je dan op dit adres toegestuurd.

De persoon bij wie je een referentieadres wil nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW.

Voorwaarden

Om een referentieadres te kunnen bekomen, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Je kan deze nalezen op de website van de Vlaamse overheid.

Procedure

Referentieadres bij het OCMW

 • Doe een aanvraag bij het OCMW van de gemeente waar je normaal verblijft.
 • Het OCMW onderzoekt of je aan alle voorwaarden voldoet en beslist over je aanvraag.
 • Is de beslissing positief, dan krijg je de nodige formulieren waarmee je je kunt laten inschrijven bij de gemeente.
 • Als je een referentieadres bij het OCMW krijgt, moet je minstens eenmaal per drie maanden langskomen bij het OCMW.
 • Als je niet meer voldoet aan alle voorwaarden kan het OCMW je referentieadres schrappen.

Referentieadres bij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon

 • Vraag een formulier aan bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar je het referentieadres neemt . Vul dit formulier in en laat het tekenen door zowel de aanvrager als de aanbieder van het referentieadres.
 • Met dit formulier én een bewijs dat je aan de voorwaarden voldoet, kom je naar Burgerzaken om je te laten inschrijven.

Bedrag

Een referentieadres aanvragen is gratis in Olen.

Wat meebrengen

 • een bewijs dat je voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen van een referentieadres:
  • mobiele woning: inschrijvingsbewijs caravan, boorddocumenten boot
  • militairen: attest leger
  • diplomatiek en consulair personeel: attest FOD Buitenlandse Zaken
  • ontwikkelingshelpers: attest van de hulporganisatie
  • buitenland: attest school of werkgever
  • gebrek aan bestaansmiddelen: attest van het OCMW
  • beschermde getuigen: attest Getuigenbeschermingscommissie
 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 • je identiteitskaart

Openingsuren & contact

Burgerzaken

LCP