Gemeente Olen

Lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning

Het lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning streeft naar de kwalitatieve organisatie en afstemming van kinderopvang in Olen en het bevorderen van een integraal kinderopvangbeleid.

Het lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning:

 • geeft advies over het lokale kinderopvangbeleid.
 • volgt de beleidsdoelstellingen over kinderopvang op.
 • geeft advies aan Kind en Gezin over de uitbreiding van de kinderopvang in Olen.
 • geeft informatie aan de lokale partners en gebruikers over het lokaal beleid kinderopvang en het lokaal kinderopvangaanbod.
 • brengt overleg en uitwisseling tot stand tussen alle relevante lokale partners zoals kinderopvanginitiatieven, vrije tijd en onderwijs.
 • verzamelt documentatie en informatie over kinderopvang.

Voor wie

Het lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning is samengesteld uit vertegenwoordigers van lokale actoren kinderopvang en al wie invulling geeft aan buitenschoolse activiteiten voor lagereschoolkinderen.

Het lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning bestaat uit volgende effectieve leden met een afvaardiging van:

 • alle kinderopvanginitiatieven van kinderen van 0 tot 3 jaar in Olen
 • het initiatief buitenschoolse kinderopvang Kikoen
 • het Huis van het Kind
 • Kind en Gezin
 • elke basisschool op het grondgebied van de gemeente
 • het team Vrije Tijd
 • de kinderwerking van het OCMW voor kinderen uit de kansarmoede
 • de Gezinsbond
 • de oudercomités van elke basisschool op het grondgebied van de gemeente

Politieke mandatarissen van de gemeente of het OCMW kunnen geen lid zijn.

Openingsuren & contact

Huis van het Kind

LCP