Gemeente Olen

Elektronische vreemdelingenkaart

De vreemdelingenkaart is geen identiteitsbewijs maar een verblijfskaart. Deze bevestigt enkel dat de vreemdeling in orde is met onze wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf en de vestiging. Er zijn verschillende types vreemdelingenkaarten. Het verblijfsstatuut van een vreemdeling kan afgeleid worden uit het soort kaart dat hij bezit. Naast de verblijfskaart moeten vreemdelingen steeds in het bezit zijn van een identiteitskaart of van een paspoort van hun land van oorsprong.

Momenteel worden zoveel mogelijk kartonnen verblijfskaarten vervangen door elektronische vreemdelingenkaarten. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot alle toepassingen van e-government en kunnen ook zij identificatiedocumenten elektronisch ondertekenen.

Bepaalde types elektronische vreemdelingenkaarten bevatten de mogelijkheid om biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken, digitaal op te slaan. Dit moet meer garanties bieden tegen namaak en vervalsing.

Voor wie

Niet-Belgen waarvan de procedure tot inschrijving afgerond is, moeten een verblijfskaart aanvragen. Welke verblijfskaart je krijgt en hoe lang deze geldig is, is afhankelijk van je verblijfsprocedure. Ofwel word je in het bezit gesteld van een kartonnen kaart (immatriculatieattest) ofwel krijg je een elektronische vreemdelingenkaart.

Procedure

Bij aankomst in België dient elke vreemdeling, EU- of niet-EU onderdaan, zich aan te melden bij de dienst vreemdelingen van het lokaal bestuur van de woonplaats.

De vreemdeling moet een document kunnen voorleggen dat zijn identiteit bewijst. Aan de hand van dit document en van de situatie zal er een procedure gestart worden om een verblijfsdocument aan te vragen.

De aard van de verblijfskaart wordt bepaald door de nationaliteit van de vreemdeling, de duur van het voorgenomen verblijf en de reden waarom het verblijf wordt aangevraagd.

De geldigheidsduur verschilt naargelang het type kaart.

Bedrag

De elektronische vreemdelingenkaart kost 19,00 euro zonder biometrische gegevens en 22,20 euro met biometrische gegevens.

Bij een dringende procedure kost de elektronische vreemdelingenkaart 89,00 euro.

Bij een zeer dringende procedure kost de elektronische vreemdelingenkaart 132 euro.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van de kaart breng je mee:

  • identiteitskaart of paspoort van het land van oorsprong (eventueel voorzien van een visum);
  • twee recente pasfoto's van goede kwaliteit;
  • het vereiste bedrag.

 Bij het afhalen van de kaart breng je mee:

  • de omslag met de pin- en pukcode die je thuis ontving;
  • je eventuele vorige verblijfskaart of een bewijs van verlies of diefstal.
LCP