Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Elektronische vreemdelingenkaart

De vreemdelingenkaart is geen identiteitsbewijs maar een verblijfskaart. Er zijn negen types vreemdelingenkaarten. Je nationaliteit, de duur van je verblijf en de reden waarom je het verblijf aanvraagt, bepalen het soort kaart dat je nodig hebt. Op de website van de Vlaamse overheid vind je hierover meer informatie.

Met de elektronische vreemdelingenkaart krijg je ook toegang tot alle toepassingen van e-government en kan je bepaalde documenten elektronisch ondertekenen.

Procedure

De procedure is verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van je verblijf.

 • Vraag je elektronische vreemdelingenkaart aan bij Burgerzaken.
 • Een drietal weken na de aanvraag ontvang je de pin- en pukcode en kan je jouw elektronische vreemdelingenkaart komen ophalen.
 • Neem de codes mee om uw kaart te activeren.

De geldigheidsduur verschilt naargelang het type kaart.

Bedrag

 • 19,50 euro (kaart zonder vingerafdrukken) en 22,50 euro (kaart met vingerafdrukken)
 • 106,00 euro bij een dringende procedure (levering in de gemeente 1 werkdag na de aanvraag als de aanvraag vóór 15.00 uur gebeurt)
 • 136,50 euro bij een dringende procedure (levering in het centraal loket in Brussel 1 werkdag na de aanvraag als de aanvraag vóór 15.00 uur gebeurt)

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van de kaart breng je mee:

 • identiteitskaart of paspoort van het land van oorsprong (eventueel voorzien van een visum)
 • twee recente pasfoto's (op de website van de federale overheid vind je de voorwaarden waaraan de foto moet voldoen)
 • het vereiste bedrag

 Bij het afhalen van de kaart breng je mee:

 • de omslag met de pin- en pukcode die je thuis hebt ontvangen
 • je eventuele vorige verblijfskaart of een bewijs van verlies of diefstal

Meer info

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.
LCP