Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Waarvoor staat Komie Geire?

De werking van Komie Geire bestaat uit vijf pijlers:

  • aanspreekpunt zijn: het wil jou info geven over wonen en welzijn en alles in verband met zelfstandig thuis wonen.
  • recreatieve en ontmoetingsgerichte activiteiten aanbieden. Denk hierbij aan een vaste kaartnamiddag, Zumba-avond,...
  • diensten aanbieden. Enkele voorbeelden: restaurant Komie Geire, advies van verpleegkundige of verwenmomenten met pedicure.
  • geven van infosessies en workshops over allerlei onderwerpen.
  • vrijwilligerswerking. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de werking van het lokaal dienstencentrum. Dit is een bewuste keuze. Het maakt dat mensen zich weer nuttig gaan voelen, een plaats krijgen in de maatschappij en hun capaciteiten verder kunnen ontplooien.

Openingsuren & contact

lokaal dienstencentrum Komie Geire

LCP