Gemeente Olen

Gemeenteraadscommissie personeel en organisatie

De gemeenteraadscommissie bespreekt het gevoerde personeelsbeleid en adviseert hierover, rekening houdend met de bevoegdheden die aan het college van burgemeester en schepenen en de algemeen directeur zijn toegekend. Ze waken ook over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.

Per fractie zijn een aantal raadsleden afgevaardigd die in deze raadscommissie zetelen:

  • Michel De Maeyer namens CD&V
  • Jan Verbist namens CD&V
  • Sander Verboven namens CD&V
  • Steve Janssens namens O1
  • Riet Smits namens O1
  • Willy Maes namens N-VA
  • Joeri Janssens namens sp.a-sociaal&anders

Openingsuren & contact

HR en Personeelsadministratie

adres
tel.
014 27 95 22
e-mail
hr@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP