Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Gemeenteraadscommissie personeel en organisatie

De gemeenteraadscommissie bespreekt het gevoerde personeelsbeleid en adviseert hierover, rekening houdend met de bevoegdheden die aan het college van burgemeester en schepenen en de algemeen directeur zijn toegekend. Ze waken ook over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.

Per fractie zijn een aantal raadsleden afgevaardigd die in deze raadscommissie zetelen:

  • Michel De Maeyer namens CD&V
  • Jan Verbist namens CD&V
  • Henk Vleugels namens CD&V
  • Steve Janssens namens O1
  • Riet Smits namens O1
  • An Peeters namens N-VA
  • Joeri Janssens namens sp.a-sociaal&anders

Openingsuren & contact

HR en Personeelsadministratie

adres
tel.
014 27 95 22
e-mail
hr@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP