Gemeente Olen

Raadscommisie personeel en organisatie

De leden van de raadscommissie personeel, organisatie, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen komen minimum vijf keer per jaar samen.

De commissie bereidt het gevoerde personeelsbeleid voor en adviseert hierover, rekening houdend met de bevoegdheden die aan het college van burgemeester en schepenen en de algemeen directeur zijn toegekend. Ze waken ook over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.

Per fractie zijn een aantal raadsleden afgevaardigd die in deze raadscommissie zetelen:

  • Lisette Boeckx namens CD&V
  • Eddy Molenberghs namens CD&V
  • Rudi Van Houdt namens CD&V
  • Riet Smits namens O1
  • Mario Verhaert namens O1
  • Carlo Liekens namens N-VA
  • Willy Maes namens N-VA
  • Nancy Van Olmen namens sp.a

Openingsuren & contact

HR en Personeelsadministratie

adres
tel.
014 27 95 22
e-mail
hr@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP